"فیلم صبحانه ای برای دونفر" بیشترین سالن های نمایش را به خوداختصاص داد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.فرهنگی.سینما. فیلم "صبحانه ای برای دونفر" ساخته مهدی صباغزاده با در اختیار داشتن 11 سالن سینما، بیشترین تعداد سالن های نمایش را در تهران به خود اختصاص داده است. به گزارش روزشنبه روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی وبصری وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی، فیلم های "بله برون" و "خوابگاه دختران" نیز هر کدام با در اختیار داشتن 9 سینما در مکان های بعدی قرار دارند. فیلم صبحانه برای دو نفر در سینماهای سروش، بهمن، استقلال، آسیا، تهران، شاهد، گلریز، اروپا، فلسطین و جوان روی پرده رفته است. فیلم بله برون نیز در سینماهای قدس، پارس، جمهوری، جی، شقایق، آستارا، پیروزی،پیوند و فردوسی و فیلم خوابگاه دختران درسینماهای مرکزی، المپیاد، شیدا، پارس، جی، تهران، دهکده المپیک، میلاد و عصر جدید به نمایش در آمده است. برپایه این گزارش، فیلم "خاموشی دریا"درسینماهای فرهنک، ایران و فلسطین، فیلم "رسم عاشق کشی"در سینماهای شهر تماشا،سعدی، پایتخت و سپیده به نمایش درآمده است. همچنین فیلم"وعده دیدار" در سینماهای عصر جدید، فرهنک، صحرا، مرکزی، موزه سینما، قیام، ناهید و مانداناروی پرده رفته است. فیلم "قدمگاه" در سینماهای شهر تماشا، سپیده، حافظ، کارون و ایران و همچنین فیلم "خداحافظ رفیق در سینماهای بهمن و شهرزاد" به نمایش در آمده است. فیلم "دوئل" در سینماهای افریقا، فلسطین، مرکزی، آسمان آبی و نادر و "فستیوال فیلم های ایرانی در سینما آرش، "مهمان مامان" در سینما رنگین کمان و " قطار کودکی در سینما روی پرده رفته است. فیلم "لاک پشت ها هم پرواز می کنند" در سینما گلریز، "سربازهای جمعه" و "پایان بازی" در سینما سارا، "شکست ناپذیر" در رودکی، "خاکستری" در سحر، "یورش در علف های هرز" در فرخ و "هیام" در جی به نمایش در آمده است. فیلم "مادیان" در سینما عصر جدید، "نیمه راه مرک" در سینما کریستال، "زهره عسل" در سینما تهران، "شعمی در باد" در سینما ملت و "دار و دسته نیویورکی ها" در شهرزاد روی پرده رفته است. فراهنک 1569/1010/ 1064

سرخط اخبار فرهنگ