دکترحبیبی : نبود ضوابط واژه گزینی زبان فارسی را با مشکل روبه رو کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/83 داخلی.فرهنگی.فرهنگستان.زبان فارسی. دکتر"حسن حبیبی"رییس فرهنگستان زبان وادب فارسی گفت: فقدان اصول وضوابط مشخص موجب شده تا کار واژه گزینی زبان فارسی با مشکل روبه رو شود. به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، وی در ششمین گردهمایی سالانه گروه های واژه گزینی تخصصی فرهنگستان زبان وادب فارسی افزود:این مساله باعث شده گروه های تخصصی درتغییر واژگان به نتیجه نرسند و دچار تکرار شوند.
وی، کندی تغییر واژگان زبان فارسی را نگران کننده ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه زبان یک امر اجتماعی همانند خانواده است، باید دارای اصول و ضوابطی باشد تا بتوان براساس آن اهداف مدنظر را پیش برد. وی تصریح کرد: گروه های تخصصی فرهنگستان اکنون گرفتار تکرار در تغییر واژه های زبان فارسی شده و همواره بر سر این مساله که کدام واژه در جامعه مورد توجه قرار می گیرد، بحث می کنند. وی یادآورشد: اکنون حدود 60 درصد کلمات فارسی را واژه های عربی تشکیل می دهند و بحث درخصوص چگونگی حذف و جایگزینی این گونه کلمات از دایره لغات زبان فارسی به جایی نرسیده است. "هر چند تلفظهای عربی با زبان فارسی مطابقت نمی کند امابااین حال برخی واژه های عربی هستند که نمی توان آنان را از زبان فارسی خارج کرد." وی یادآورشد: پس از بررسی واژگان، تنها هفت درصد آنچه که به شورای واژه گزینی ارسال می شود، تغییر می کند. وی، نقش فرهنگستان زبان وادب فارسی را رسمیت دادن به یک واژه عنوان کرد و افزود: دست اندرکاران واژه گزینی زبان فارسی باید کاری کنند تا کیان این زبان از بین نرود. حبیبی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر بهترین راه این است که واژه های فعلی موجود اعم از فارسی و عربی در زبان و ادب فارسی را نگه داشته و جلوی ورود واژه های خارجی در این زبان را بگیریم. "براین اساس گروه های تخصصی باید مجموعه منسجمی از واژگان مورد استفاده در کتاب های علمی که وارد زبان فارسی شده اند، را فراهم کنند." وی گفت: اکنون دو هزار و 500 واژه توسط شورای واژه گزینی تصویب شده که برای تسریع در واژه گزینی زبان فارسی باید این واژه ها را به مدت حدود پنج سال به صورت آزمایشی وارد زبان فارسی کرده و واژه های مورد توجه از سوی جامعه را به تصویب نهایی رساند. وی خاطرنشان کرد: قسمت عمده ورود واژه های خارجی از طریق گمرک و دفترچه کالاها وارد کشور می شود که باید با بهره گیری از گروه های تخصصی فرهنگستان برخی از این واژه ها را تغییر داد. رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: علاوه براین، دستگاه های دولتی می توانند با در اختیار گذاشتن واژه های قوانین خود برای تغییر واژه های بیگانه به رفع این مشکل کمک کنند. وی یادآورشد: در تغییر یک واژه توجه به مسایل جامعه شناختی و تاریخ علم آن واژه ضروری است. در این گردهمایی صاحب نظران و کارشناسان گروه های تخصصی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به بحث و تبادل نظر درخصوص مسایل و مشکلات واژه گزینی و انتخاب بهترین واژه برای کلمات بیگانه موجود در زبان فارسی پرداختند. فراهنک 1883/ 1064

سرخط اخبار فرهنگ