۸ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9787737
T T
۰ نفر
مدیرعامل موسسه توسعه سیاحتی کیش:سینمای مستند، سینمای مسوول است # کیش ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 8/ 12/ 83 فرهنگی.سینما.فیلم مستند.جشنواره مدیرعامل موسسه توسعه سیاحتی کیش، سینمای مستند را سینمای مسوول خواند و توجه به همه ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و زیست محیطی را ویژگی آن برشمرد. به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، "علی غمخوار" در مراسم آغازین جشنواره بین المللی سینمای مستند کیش افزود: سینمای مستند علاوه بر تاثیرگذاری مضاعف بر حوزه های یادشده در ارتقای صنعت گردشگری نیز موثراست.
ششمین جشنواره بین المللی سینمای سمتند کیش ازامروز در دانشگاه کیش آغاز شده و تا 12 اسفندماه ادامه دارد. مدیرعامل موسسه توسعه سیاحتی کیش ادامه داد: ایجاد تعامل منطقی میان حوزه های فرهنگی و اقتصادی زمینه رونق مناطق مختلف اقتصادی کشور را فراهم می کند. وی توضیح داد: سینمای مستند با طرح موضوعهای تخصصی در حوزه های مختلف، فرهنک سازی با محوریت سیاحت و گردشگری ایجاد می کند. غمخوار تاکید کرد: برای ارتقای حوزه سیاحتی و گردشگری و در نهایت رونق اقتصاد توریسم در مناطق اقتصادی نظیر کیش باید استفاده مناسب از مقوله فرهنک وهنر را دستمایه قرار داد. وی ابراز امیدواری کرد که با برپایی رویدادهای مختلف هنری در مناطق اقتصادی زمینه تقویت صنعت گردشگری از طریق فرهنک فراهم شود. 1010/ 1644
۰ نفر