۲ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9779175
T T
۰ نفر
360 میلیارد ریال برای احیای میدان "عتیق" اصفهان مورد نیاز است # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/08/83 داخلی.اجتماعی . شورای شهر مدیر عامل شرکت احیای میدان "عتیق" اصفهان گفت : برای احیای این میدان 360 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. "جلیل خیام باشی "روز شنبه در جلسه شورای اسلامی شهراصفهان افزود: مساحت میدان عتیق 32 هزار متر مربع است. وی تصریح کرد: قطعه میدان عتیق (کهنه ) و مسجد جامع عتیق یکی از مهمترین قطعات و گره آغازین محور استخوان بندی شهر اصفهان است. وی خاطر نشان کرد: تشکیل این هسته به قبل از اسلام و توسعه آن به بعد از اسلام برمی گردد. وی گفت : در دوره سلجوقیان میدان عتیق به عنوان اصلی ترین مـحل مبادلات عمل می کرده و عناصری چون مسجد جامع ومقر حکومتی سلجوقیان در شکل گیری و قدرت بخشیدن به آن نقش ویژه ای داشته اند. وی یادآور شد: دردوره پهلوی میدان کهنه به دلیل احداث خیابان عبدالرزاق از حالت اصلی خود خارج شد. مدیر عامل شرکت احیای میدان عتیق گفت : با توسعه شهراصفهان به سمت جنوب و همچنین صرف سرمایه در قسمتهای جدید، این منطقه از رونق اقتصادی افتاد و محلی برای اسکان مردم بی بضاعت ،مهاجرین و آوارگان شد. وی با اشاره به اینکه این مجموعه علی رغم صدماتی که بر پیکره آن وارد آمده از لحاظ ساختاری و ارزش تاریخی از غنای بسیاری برخوردار است افزود: عمده ترین قسمتهای این بناها مسجد جامع ، مدرسه و کاروانسرای کاسه گران ، مسجد و منار علی و هارونیه است. وی بناهای تخریب شده این مجموعه رامدرسه نظامیه،قصر سک خانه ،منار خواجه علم ،مسجد آقاسی ،نقارخانه و قیصریه ذکر کرد. وی بازگردانی هویت تاریخی و فرهنگی ، توجه به عملکردهای واقعی و درخور اقتصادی به این منطقه و بهسازی عملکردهای مسکونی پیــرامون این میدان و تجدید کاربری در فضاهای فاقد عملکرد مفید یا کاربری نامناسب را از اهداف مهم احیای میدان عتیق ذکر کرد. "احمدامین پور"نایب رییس شورای اسلامی شهراصفهان نیز در جلسه امروز این شورا گفت:ارزش فرهنگی تاریخی این پروژه خیلی بیش از مسائل اقتصادی،خدماتی است . وی اظهارداشت: میدان عتیق مربوط به 700 سال پیش است. وی تصریح کرد: قدیمی ترین میدان در اروپا قدمت 530 ساله دارد که باعث شده اروپاییان و توریستهایی که به اصفهان سفر مـــی کنند ، میدان نقش جهان اصفهان با قدمت 400 ساله را برگرفته از این میدان بدانند. وی با تاکید بر احیای میدان عتیق افزود: با احیای این میدان بسیاری از توریسها به اصالت فرهنگی و جایگاه اصفهان به عنوان یک شهر اسلامی با معماری قدیمی دست می یابند. 2357/542
۰ نفر