۱۳ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9777881
T T
۰ نفر
آنچه مدیران مدرسه باید بدانند/تنبیه انضباطی،بایدمتناسب با شرایط روحی باشد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/07/83 داخلی.فرهنگی.تنبیه. شورای عالی آموزش و پرورش، هرگونه تبیه بدنی را ممنوع می داند و اعلام کرد:تنبیه انضباطی در مدارس باید براساس آیین نامه و با رعایت شرایط روحی دانش آموز باشد. به گزارش روزدوشنبه خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، براساس آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال 79شورای عالی آموزش و پرورش، تنبیه انضباطی باید روشنگرانه و آگاه کننده باشد و به شرایط روانی،سنی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموز نیز توجه شود. تنبیه باید متناسب با تخلف دانش آموز و با رعایت ترتیب و تدریج باشد و و خیرخواهی مدرسه برای دانش آموز و ولی او روشن بیان شود. در اعمال تنبیه باید فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اجرای تنبیه، نزدیک و منطقی باشد و شیوه های جبران تخلف به دانش آموز ارایه شود و از او خواسته شود که خطا و تخلف خود را جبران کند. در اجرای تنبیه، آبروی دانش آموز باید حفظ شود و از تنبیه در حضور جمع جز در موارد ضروری اجتناب شود. براساس ماده 84 آیین نامه اجرایی مدارس، مدیر مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کند و ممنوعیت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را برای اطلاع و اقدام لازم به منطقه آموزش و پرورش گزارش دهد. فراهنک 1569/1917
۰ نفر