۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9777856
T T
۰ نفر
گروههای شغلی هنرمندان نیازمند توجه و ساماندهی هستند # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/07/83 داخلی.فرهنگی.ساماندهی رئیس فرهنگسرای کار گفت: هنرمندان به عنوان گروههای شغلی نیازمند توجه و ساماندهی هستند. رمضان لطفی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، ساماندهی مشاغل شهر تهران را از مهمترین حرکت های فرهنگی این فرهنگسرا دانست و گفت: تمامی مشاغلی که به اشکال مختلف در جامعه مشغول هستند باید تمهیداتی برای ساماندهی آنان ایجاد شود. وی، نقش آموزش را در ساماندهی مشاغل مهم ارزیابی کرد و گفت: آموزش و اشتغال باید با اشتغال سازگار و در یک مسیر حرکت کند. وی خاطرنشان کرد: مراکز آموزشی باید برای تامین نیاز بازار کار و شناسایی و ترویج رشته های اشتغالزا، برنامه های خود را توسعه دهند ; چرا که آموزش اشتغال ، موجب تقویت روحیه مسوولیت پذیری و وظیفه شناسی در قبول و انجام مسئولیت ها خواهد شد. رئیس فرهنگسرای کار گفت: آشنایی با مشاغل مختلف و آموزش برای یافتن کار، گره گشای بسیاری از مشکلات جامعه بوده و مانع از بروز مسایل و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی در شهر خواهد شد. لطفی یادآورشد:هم اکنون محدودیت فرصت های شغلی و نبود فرهنک کاربه عنوان دو معضل بزرک در جامعه وجود دارد و دستگاه های مختلف باید برای رفع آن تلاش کنند. تهرام/2809/ت/683
۰ نفر