والدین پاکدشتی، پشت در مدارس به انتظار فرزندان خود می نشینند # تهران بزرک،خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/07/83 داخلی .فرهنگی نگرانی والدین دانش آموزان ابتدایی در شهرستان پاکدشت، سبب انتظار چند ساعته در پشت در مدارس از سوی خانواده ها شده است. از شروع سال تحصیلی جدید که مقارن با دستگیری عامل قتل کودکان در پاکدشت بود ، والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی این شهرستان قبل از شروع کلاس و ساعتی قبل ازتعطیلی مدارس پشت در مدرسه ها برای همراهی کردن فرزندان خود به انتظار می نشینند. مدیر یکی از مدارس ابتدایی شهر پاکدشت گفت: اجتماع والدین دانش آموزان پشت در یا محوطه مدارس پاکدشت برای تحویل دادن یا تحویل گرفتن فرزندانشان مشکلات زیادی را برای مدارس ابتدایی بوجود آورده است. " شهلاپازوکی" افزود : تجمع والدین در داخل حیاط مدارس یااجتماع پشت در مدرسه ها به خاطر فرزندانشان ، نشان از نگرانی خانواده ها واحساس ناامنی آنان از تکرار جنایت اخیر قتل کودکان بوده دارد. درهمین حال رئیس آموزش وپرورش شهرستان پاکدشت دراین زمینه اظهارداشت: نگرانی خاصی در زمینه امنیتی وجود ندارد; اما این طبیعی است که با توجه به جنایت قتل کودکان در پاکدشت ، والدین نسبت به فرزندانشان حساسیت بیشتری نشان دهند . "عبداله نجفی" اضافه کرد : برای رهایی ذهن دانش آموزان و والدین از چنین جنایتی زمان زیادی لازم دارد تا والدین نسبت به این چنین اتفاقات احساس امنیت کنند. وی افزود:باید فضایی در مدارس ایجاد کرد، که علاوه بر هشدارهاو آگاهی های لازم، زمینه ایجاد اطمینان را برای والدین ودانش آموزان فراهم شود. وی اضافه کرد: برای کاهش نگرانی والدین وفرزندانشان سعی کرده ایم هفته پیوند را که از24 مهرشروع و تا 30 مهر ادامه دارد، در پاکدشت از روز سه شنبه هفتم مهر آغاز کنیم، تا تعامل بیشتری با والدین و دانش آموزان داشته باشیم. نجفی تصریح کرد: قتل های صورت گرفته درحساسیت موضوع تجمع والدین برای رساندن یابردن فرزندانشان درمسیر مدرسه تا منزل تاثیر مستقیم دارد; اما درمسیر مدارس امنیت کامل برای دانش آموزان برقراراست. تهرام/ت/ح.ا/683

سرخط اخبار فرهنگ