۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9774704
T T
۰ نفر

"فصلنامه ایران و عرب" در بیروت منتشر شد

۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9774704
"فصلنامه ایران و عرب" در بیروت منتشر شد # بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/05/83 خارجی.لبنان.ایران.فرهنگی هشتمین شماره نشریه "فصلنامه ایران و عرب" امروز سه شنبه به وسیله شعبه ی "مرکز پژوهش های علمی و مطالعات راهبردی خاورمیانه" در بیروت پایتخت لبنان به زبان عربی منتشر شد. "آینده خاورمیانه و روابط ایران و عراق"، "جنک عراق و موازنه قوا در سرزمین شام"، "دیدگاه اسلام در مورد حقوق بشر"، "تمدن جدید اسلامی"، "فرهنک سیاسی عشایری در دوران پهلوی اول و دوم" از جمله مقاله های علمی است که در این شماره از فصلنامه ایران و عرب به چاپ رسیده است. "حسین موسوی" در سرمقاله این شماره با اشاره به "آینده خاورمیانه و روابط ایران و عراق" نوشته است: در محافل سیاسی و فرهنگی ایران سخن از دورنمای روابط ایران و اعراب در آینده و حال مطرح می باشد زیرا هر رویدادی در منطقه در کشورهای همسایه تاثیرگذار است. وی افزود: همکاری موجود میان تهران و ریاض و رایزنی های ایران با دیگر کشورهای عرب مانند سوریه و لبنان پاسخ مناسبی برای کسانی است که در میزان جدی بودن ایران در برقراری روابط مستحکم با کشورهای عرب تردید دارند. "رحمان قهرمان پرور" نیز در مقاله ای درباره منطقه شامات شامل سوریه، لبنان، اردن، عراق و فلسطین نوشت که این منطقه همواره از نقش با اهمیتی در موازنه راهبردی قوا در خاورمیانه برخوردار بوده است. "جاد مقدسی" در مقاله ای با عنوان "دیدگاه اسلام در مورد حقوق بشر" نوشت: حقوق بشر در درجه اول با مسایل اخلاقی تعامل دارد و در ارتباط ساختاری و ارگانیک با مفاهیم نیکی و بدی، پاداش و کیفر و عدالت و ستم می باشد. "عطاء الله مهاجرانی" نویسنده و استاد دانشگاه نیز در مقاله ای با عنوان "تمدن جدید اسلامی" نوشت: برپایی جمهوری اسلامی ایران در عمل باعث فراهم شدن زمینه شکل گیری تمدن جدید در این کشور شده است. نویسنده در این راستا خواهان هدایت سیاست های معمول در ایران بسوی معرفت و شناخت علمی و توسعه و گسترش آزادی ها شده تا ایران بتواند شاهد عصر طلایی دیگری در تاریخ خود با تکیه بر تجربه و اراده تمدن ساز ملت ایران باشد. "ابوالقاسم قاسم زاده" هم در مقاله "ثبات یا بی ثباتی" تاکید دارد که وضعیت بی ثباتی موجود در کشورهای عربی و اسلامی ایجاب می کند تا شرایط واقعی منطقه ای و جهانی از زاویه ای متفاوت با زاویه مورد نظر آمریکا و اسراییل مورد بررسی قرار گیرد. "محمود سریع القلم" استاد دانشگاه نیز در مقاله "مبانی عشیره ای فرهنک سیاسی ایران، دوره پهلوی اول و دوم" تلاش کرده است تا نقش روحیه عشیره ای و دخالت آن در امور سیاسی و اداری ایران را در دوران پهلوی مورد بررسی علمی قرار دهد. شبد خاورم 2087/ 265/1499/
۰ نفر