۲ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9773490
T T
۰ نفر
آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/05/83 داخلی.فرهنگی.پزشکی. آزمون 26 رشته کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی عصر جمعه بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد. به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، در این آزمون برای 287 هزار و 660 داوطلب کارت ورود به جلسه صادر شد که داوطلبان از ساعت 16 تا05/20 به مدت حدود چهار ساعت به پرسشهای رشته های مربوط به خود پاسخ دادند. در این آزمون برای 92 هزار و 699 نفر زن و 194 هزار و 961 نفر کارت ورود به جلسه صادر شد. در مجموع برای 445 هزار و 174 داوطلب آزمونهای رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کاردانی پیوسته کارت ورود به جلسه صادر شد که 68 درصد داوطلبان این آزمونها زن و 32 درصد مرد هستند. آزمون رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی صبح جمعه برگزار شد. جوانترین شرکت کننده این آزمونها با 13 سال در رشته دکترای حرفه ای و پیرترین داوطلب با 65 سال در رشته داروسازی حضور داشتند. فراهنک. 1569/1479ـ 1415
۰ نفر