۱۷ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9771691
T T
۰ نفر
بیش از 70 هزارنفرامسال درکلاسهای نهضت سوادآموزی استان تهران شرکت می کنند # دماوند،خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/03/83 داخلی.آموزشی.نهضت سوادآموزی. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران گفت : در سال جاری بیش از 70 هزار نفر کم سواد وبیسواد در چهار هزار کلاس درس نهضت در پایه های مختلف و در 12 شهرستان استان تهران شرکت خواهند کرد. "مجتبی سعادتی" روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا در دماوندافزود: عملکرد این سازمان در این شهرستان هادر سال 82 در مقایسه با سال قبل از آن در حدود 45 درصد رشد داشت و اهداف آن در برنامه سوم توسعه حدود 78 درصد تحقق پیدا کرده است. به گفته وی در سال جاری این رشد به 65 درصد خواهد رسید وبه طور یقین به 90 درصد اهداف برنامه سوم توسعه نیز دست خواهد یافت. وی تصریح کرد : میزان جمعیت بیسواد دراین شهرستانها به استناد آمار سرشماری سال 75 در حدود 700 هزار نفر کم سواد و 600 هزار نفر بیسواداست ; که این آمار با توجه به مهاجر پذیر بودن این مناطق آمار دقیقی نیست. سعادتی اضافه کرد : امسال و در برنامه چهارم بر اساس تکلیفی که بر عهده این سازمان گذاشته شده باید بیسوادی افراد زیر 30 سال در سطح کشور به طور کلی ریشه کن شود و این مستلزم تلاش بیشتر نهضت سوادآموزی خواهد بود. وی اظهار داشت : سازمان نهضت سواد آموزی براساس نیازهای جامعه در سنوات گذشته اقدام به راه اندازی مراکز یادگیری محلی در کشور کرده است ; که این مراکز کلاسهای مهارت و فنی را بر اساس نیاز بیسوادان منطقه دایر کرده اند. وی افزود : دراستان تهران در حدود 70 مرکز یادگیری محلی راه اندازی شده است ; که دراین مراکز با توجه به موقعیت و نیاز، کلاس های مختلف مهارت آموزی و فنی تشکیل شده است. سعادتی گفت : این مراکز به عنوان غیر متمرکزترین برنامه های آموزشی در ایجاد انگیزه و تحول افراد دراجتماع نقش بسزایی داشته است و با ایجاد فضایی متناسب با شرایط محل و بر اساس نیازسنجی از محل راه اندازی شده اند. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی شهرستانهای استان تهران اضافه کرد : هدف از راه اندازی این مراکز آشنا کردن مردم با مهارت های مختلف برای رفع مشکلات زندگی است و از این طریق این افراد می توانند دید بهتری از وضعیت خود در جامعه ای که در آن زندگی می کنند داشته باشند. وی تصریح کرد : یکی از عمده ترین مشکلات این سازمان یافتن سوادآموزاست که برخلاف دیگر کشورها که از اهرم اجبار برای حضور در این کلاسها استفاده می کنند در این جا از اهرم تشویق اقدام به جذب بیسوادان کرده ایم. سعادتی اضافه کرد : پراکندگی بیسوادان و نیازهای جدید آنها ازدیگر مشکلات نهضت است . وی در مورد توسعه کتابخانه های سیار گفت: این طرح سال گذشته به طور آزمایشی در یک شهرستان اجرا شد ; که با توجه به موفقیت آن ، امسال در همه 12 شهرستان استان تهران به اجرا در خواهد آمد. وی گفت : درزمان حاضر نهضت با 160 عنوان کتاب برای نوسوادان و بیسوادان کتابخانه های سیار خود را علاوه بر این کتابها به سایر کتب با عناوین مختلف علمی ،سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و هنری تجهیز خواهد کرد. سعادتی تصریح کرد : این طرح با حمایت و پشتیبانی شوراهای آموزش و پرورش شهرستانها وبراساس نیاز مناطق مختلف با کمترین هزینه امسال اجرا می شود. 2817/683م ا/07
۰ نفر