۱ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9771079
T T
۰ نفر
بیانیه گردهمایی اعضای " کمیته علمی ایکوم ایران "، منتشر شد # تهران بزرک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/03/83 داخلی.فرهنگی.بیانیه بیانیه گردهمایی اعضای کمیته ملی ایکوم (شورای بین المللی موزه هاicom) ایران، امروز توسط خزانه دار هیات اجرایی این کمیته، در مجموعه فرهنگی، تاریخی نیاوران خوانده شد. در این بیانیه آمده است : کمیته ملی موزه های ایران به منظور افزایش سطح دانش، اطلاعات و تقویت آگاهی ملی در علم موزه داری ، نقش مهمی را در جهت حفظ و حراست از میراث فرهنگی معنوی به عهده دارد. این بیانیه می افزاید: کمیته ملی موزه های ایران با عنایت به این نکته که موزه یک واقعیت چند منظوره در جهان امروز است و وظایفی چون گردآوری، نمایش، آموزش و حفاظت، حراست، مرمت، پژوهش و ایجاد رابطه بین بشر امروز و دیروز را بر عهده دارد، وقوف کامل داشته است. اعضای کمیته ملی ایکوم ایران تاکید کردند: با عنایت به حفاظت از میراث فرهنگی معنوی، شعار روز جهانی موزه یاد آوری می کند که نقش موزه در حفظ و حراست از میراث فرهنگی معنوی، انکار ناپذیر بوده است. این بیانیه می افزاید: کمیته موزه های ایران تاکید می کند که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه بشری می توان امکان دسترسی همگان به اطلاعات و امکان حضور فرهنگهای متنوع، ترویج خلاقیت و گفت و گوی فرهنگها و صلح آرمانی و جهانی را نوید داد. م د/ 571
۰ نفر