انجمن اسلامی دانشگاه تهران هتک حرمت حرمین امامان معصوم (ع) را محکوم کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/12/84 داخلی.فرهنگی.سیاسی.دانشگاه. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران هتک حرمت حرمین امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) را محکوم کرد. این تشکل دانشجویی در بیانیه ای که نسخه ای از آن روز جمعه در اختیارایرنا قرار گرفت تصریح کرده است: در پس این جنایت بی شرمانه،خباثت سیاسی واهدافی شومی نهفته است که تعمق در آن ضمن روشن کردن دلایل این عمل جسارت آمیز باعث هوشیاری ووحدت بیشترمسلمین و ناکام ماندن هدایت کنندگان این حادثه تروریستی می شود. این انجمن تصریح کرده است:منحرف کردن اذهان عمومی مسلمانان ازتوهین مطبوعات اروپایی به ساحت مقدس پیامبر(ص )، ایجاد درگیری بین فرق مذهبی مسلمانان و تشدید اختلافات سیاسی بین گروه های عراقی را می توان از جمله دلایل این اقدام تروریستی مشکوک تلقی کرد. به اعتقاد نویسندگان این بیانیه تشدید اختلافات سیاسی بین گروه های عراقی به عنوان یکی از پیامدهای حادثه تروریستی اخیر،تداوم حضور نیروهای اشغال گر را تضمین می کند و موجب فشار بر دولت ابراهیم جعفری درموضوع ترکیب کابینه آینده عراق می شود. این تشکل دانشجویی با بیان این که "مسوولیت امنیت کشور عراق طبق قوانین بین الملل بر عهده اشغالگران است" تصریح کرده است: ما نسبت به امنیت اماکن متبرکه و حفظ جان شیعیان عراق نگران هستیم و به اشغالگران نسبت به عواقب این قبیل هتک حرمت ها و حملات تروریستی علیه شیعیان هشدار می دهیم. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از مسلمانان به ویژه شیعیان عراق خواسته است تا با خویشتن داری و حفظ وحدت،هدایتگران پشت صحنه جنایت اخیر را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذارند. ساعت هفت صبح چهارشنبه حدود 10 نفر مسلح که یونیفرمهای وزارت کشور عراق را برتن داشتند وارد حرمین مطهر امام هادی (ع ) و امام حسن عسکری (ع) شده و با استفاده از دو بمب بخشی از گنبد این مکان مقدس را منفجر کردند. فراهنک 9117/1927

سرخط اخبار فرهنگ