دومین حرکت اعتراضی مسلمانان هنک کنک روز یکشنبه انجام می شود # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/12/84 خارجی.اجتماعی.هنک کنک.چین. مسلمانان هنک کنک دومین حرکت اعتراضی خود را برای نشان دادن انزجار خود از توهین به ساحت نبی مکرم اسلام (ص ) روز یکشنبه آینده برگزار می کنند. انتظار می رود در این تجمع که به صورت تحصن مسالمت آمیز خواهدبود ، هزاران مسلمان مقیم هنک کنک شرکت کنند. در اطلامیه ای که برگزارکنندگان این حرکت اعتراضی منتشر کرده اند ، آمده است: " درحالی که اصول آزادی بیان موردقبول همه است، اما این آزادی نباید بهانه ای برای تخریب اسلام یا هر دین دیگری گردد . اسلام دین صلح است و آرزو داریم که صلح و تفاهم میان همه مردم عالم برقرار شود. مسلمانان هنک کنک قرار است روز یکشنبه نمازظهر را به جماعت در محل تحصن برگزار کنند. نخستین حرکت اعتراض آمیزمسلمانان هنک کنک به صورت راهپیمایی دوکیلو متری تا دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان ملل متحد جمعه گذشته برگزار شدکه حدود سه هزار تن از مسلمانان پس از اقامه نماز جمعه در آن شرکت داشتند. آساق/276/

سرخط اخبار فرهنگ