۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9756954
T T
۰ نفر
136 قطعه اثر باستانی از یک باند قاچاق در خوزستان کشف شد # اهواز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/06/84 داخلی.میراث فرهنگی.اثر.قاچاق کارشناس باستانی سازمان میراث فرهنگی گردشگری استان خوزستان از کشف 136 قطعه اثرباستانی از یک باند قاچاق دراین استان خبر داد. "سیدمحسن حسینی" روزدوشنبه درمصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران دراهواز گفت: ارزش این اشیاء تاریخی توسط کارشناسان 360 میلیون ریال برآورد شده است. وی اضافه کرد: دراین رابطه اعضای یک باند قاچاق وخرید وفروش آثارباستانی دستگیروپس ازتشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی این استان شده اند. وی گفت: اشیاء باستانی مذکور توسط اداره اطلاعات مقاومت بسیج استان کشف شده و تحویل میراث فرهنگی خوزستان شده اند. حسینی خاطرنشان کرد: آثار کشف شده مربوط به ادوار مختلف تاریخی هستند که بعضا به دوران ایلیمایی وهزاره پنجم تاهشتم قبل ازمیلاد بازمی گردد. درمیان اشیاء کشف شده نیم تنه مجسمه سنگی،ابزار سنگی،آویزها وگوشواره های سنگی،مهره ،سکه ها ومهرهای منقش دوران ساسانی، پیکانهاوتیغه های فلزی واشیاء دیگر دیده می شود. کارشناس باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان از ارایه آمار دستگیرشدگان یا محل دقیق کشف این آثار خودداری کرد. حسینی به افراد فعال در زمینه خرید و فروش اشیاء باستانی هشدار داد و گفت: این کار خلاف قانون و جرم است ومجازاتهای سنگینی هم در قانون برای فعالان در این زمینه پیش بینی شده است. 643/639
۰ نفر