۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9756939
T T
۰ نفر
نخستین پژوهش قرآنی بر روی سفرنامه "ابن بطوطه" در اراک به پایان رسید # اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/06/84 داخلی.فرهنگی.مذهبی.قرآنی توسط "محتشم مومنی "پژوهشگر اراکی، نخستین پژوهش قرآنی با عنوان سیمای قرآن بر روی سفرنامه "ابن بطوطه" در اراک به پایان رسید. " ابوعبداللـه محمد بن عبدالله بن محمد طنجی" جهانگرد مراکشی قرن هفتم هجری قمری است که با داشتن تنها 22 سال سن طی سی سال به بیشترکشورهای اسلامی از جمله ایران سفر کرد. وی پس از پایان مسافرت، یادداشتهای خود را بـا کمک نـویسنده ای توانا در کتابی بـا نام " تحفت النظـار و غرائب الامصار" جمع آوری کرد که بعدها نام این اثر به سفر نامه ابن بطوطه مشهور شد. این کتاب درایران در سال 1337 تـوسط استاد دکتر "محمد علی موحد " در دو جلد به فارسی ترجمه و چاپ شد. مومنی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا گفت: این پژوهش قرآنی به مدت دو سال در یازده فصـل شامـل قرائت، تعلیم و تـوسل قرآن، اماکن قرآنی، آیات و نسخ قرآنی بر روی این سفرنامه گردآوری شده است. وی، که مقام نخست رشته تفسیر مسابقات بین المللی قرآن در سال 82 تهـران را دارد افزود: این پژوهش با فصل بندی جدید برای نخسـتین بار در کشـور بر روی سفرنامه ابن بطوطه انجام شده است. مولف کتاب 51 رویای صادقانه گفت: بامطالعه این سفرنامه حضور چشم گیر قرآن درجوامع اسلامی درقرن هشتم هجری قمری به وضوح مشاهده و لمس می شود. مومنی افزود: در سفر نامه ابن بطوطه پررنک بودن قرآن، توجه به مفاهیـم، عمل به قرآن و فرهنک قرآنی مشهود است که می توان به آن استناد کرد. وی، که دارای لوح تقدیراز رییس جمهوردرنشست نخبگان قرآنی سال گذشته نیز می باشد گفت: امروز می توان با بهره گیری از پیشینه قرآنی، فرهنک قرآن را از حالت ظاهری در متن جامعه نیز محقق کرد. وی افزود: وضعیت برگزاری جلسه ها و مسابقات قرآنی در کشور مطلوب است اما این روند باید باعمل به فرامین قرآنی همراه شود تا این کتاب الهی در جامعه نمود عینی یابد. 517/557
۰ نفر