۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9751516
T T
۰ نفر
چاپ کتاب کریم اف خبراول مطبوعات و رسانه های ازبکستان شد # تاشکند ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/03/84 خارجی.فرهنگی.ازبکستان. چاپ کتاب "مردم ازبک هیچ وقت تحت سلطه هیچ کس نخواهندرفت" به قلم "اسلام کریم اف" رییس جمهوری ازبکستان روز چهارشنبه مهمترین خبر خبرگزاری اوز آ، مطبوعات و رادیو و تلویزیون این کشور شد. شبکه های تلویزیون ازبکستان در اخبار بامدادی روز چهارشنبه ، بخشهایی از این کتاب را پخش کردند. خبرگزاری رسمی "اوز آ" و روزنامه های سراسری "خلق سوزی " ،" نارودنیو - اسلووا" ، "پراودا واستوکا" نیز روز چهارشنبه خبر چاپ کتاب اسلام کریم اف را به عنوان مهمترین خبر روز این کشور منتشر کردند. این روزنامه ها نوشتند: این مجموعه شامل بیانیه و پاسخهای رئیس جمهوری ازبکستان به پرسش های خبرنگاران در مصاحبه مطبوعاتی " 14 می" در کاخ ریاست جمهوری " آق سرای " (کاخ سفید) و مصاحبه " 17 می" وی در محل دادستانی کل به مناسبات حوادث "13 می" شهر اندیجان است . روزنامه های ازبکستان افزودند: دراین مجموعه، سخنان "25 می" کریم اف قبل ازآغاز سفر رسمی وی به چین در فرودگاه تاشکند نیز چاپ شده است. روزنامه های ازبکستان، مفاهیم این کتاب را عمیق توصیف کرده و نوشتند: کریم اف دراین کتاب ، اراده و آرمانهای مردم ازبکستان را منعکس کرده است.
رسانه ها و روزنامه های ازبکستان بااستناد به این کتاب، نقش انتشار آمارو ارقام واقعی را به دور ازهرگونه دخالت درشناسایی ماهیت حوادث اندیجان و جلوگیری از دروغ پردازی ، حایز اهمیت عنوان کردند. کتاب اسلام کریم اف به دوزبان ازبکی و روسی منتشر شده است. آساق / 285/1550/1513
۰ نفر