برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب در محل دایمی نمایشگاه تهران تصویب شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/01/84 داخلی.فرهنگی. کتاب هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب،براساس تازه ترین تصمیم وزارت فرهنک وارشاد اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران امسال نیز در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. روابط عمومی وزارت فرهنک وارشاد اسلامی روز دوشنبه گزارش کرد: این تصمیم درنشستی باحضور "احمد مسجدجامعی"وزیرفرهنک وارشاداسلامی، "محمدعلی شعاعی" معاون فرهنگی این وزاتخانه،مهندس "مهدی چمران"رییس شورای اسلامی شهر تهران "رسول خادم و "حسن بیادی" اعضای این شورا و نماینده وزیر بازرگانی اتخاذ شد. برپایه این گزارش، تاکنون در بخش ناشران خارجی 12 نمایندگی توزیع، کتاب -های خود رابرای حضور درهجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ارسال کرده اندکه این محموله ها به گمرک رسیده است. محل برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب در سال گذشته به یکی از موضوعهای مناقشه برانگیز تبدیل شده بود و برخی از سازمان ها بابرگزاری این نمایشگاه در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران مخالف بوده اند. هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود. فراهنک. 1064

سرخط اخبار فرهنگ