اشعری بر تعمیق روابط فرهنگی و علمی ایران و اوکراین تاکید کرد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/86 فرهنگ و هنر علی اکبر اشعری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: اقدام اوکراین در اهدای کتاب به کتابخانه ملی ایران، سراغازی بر تعمیق روابط فرهنگی و علمی دو کشور خواهد بود.
اشعری روز دوشنبه در مراسم اهدای مجموعه کتابهای اوکراینی به کتابخانه ملی که در محل مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد ، افزود: تلاش بسیاری برای ارتباط کتابخانه ها و آرشیوهای ملی کشورهای مختلف با کتابخانه ملی ایران صورت گرفت و این تلاش ها ثمرات خوبی برای طرفین به همراه داشت .
مشاور فرهنگی رییس جمهور اظهار داشت: ما تلاش کردیم که موافقتنامه ها با کشورهای مختلف فعال شود و ثمره آن هم برخورداری از کتاب ها و منابع مختلفی بود که وارد کشور شده است و طرفین قرارداد، توانستند به منابع یکدیگر دسترسی پیدا کنند.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: سال گذشته برخی کشورها به کتابخانه ملی آمدند و کتاب هایی را به کتابخانه ملی اهدا کردند و امروز هم کشور اکراین این اقدام را انجام داد و کتب را به زبان اوکراینی به این کتابخانه اهدا کرد .
وی افزود: هر قدر ما افق های نگاه را گسترش بخشیم و جهانی تر بیاندیشیم ، به افق های ملی هم بهتر می اندیشیم بنابراین، این اقدام واکراین را پاس می داریم و امیدواریم که روابط دو کشور به تبادل کتاب محدود نشود و این اقدام سرآغاز مبارکی برای گسترش روابط به ویژه در زمینه های فرهنگی و علمی باشد.
سپس لیساک اکساندر وابسته فرهنگی سفارت اوکراین با تقدیر از رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، گفت: کتابهای اوکراینی که امروز به کتابخانه ملی تقدیم می کنیم، بر حسب موضوع تقسیم بندی شده است و این اولین گام برای اهدای کتاب خواهد بود و در این زمینه گام های دیگری بر خواهیم داشت .
وی خاطر نشان کرد: البته در زمینه فرهنگی ، ما همکاری خوبی با ایران داریم و دانشجویان ایرانی که در اوکراین مشغول تحصیل هستند، پل ارتباطی خوبی میان فرهنگ دو ملت می باشند.
اکساندر افزود: دانشجویان ایرانی طی مدت تحصیل خود در اوکراین ، با فرهنگ این کشور آشنا می شوند و در بازگشت به ایران ، می توانند فرهنگ اوکراین را بیشتر به ایرانیان معرفی کنند.
شماره 021 ساعت 12:55 تمام

سرخط اخبار فرهنگ