حوزه هنری با 120 عنوان کتاب در اردوی -راهیان نور< شرکت می کند ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/20 فرهنگی.ادبیات.کتاب دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، بیش از120 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس خود را در اردوی- راهیان نور< عرضه می کند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از حوزه هنری، دفتر ادبیات و هنر مقاومت و انتشارات سوره مهر حوزه هنری به عنوان یکی از تولیدکنندگان و ناشران فعال درحوزه دفاع مقدس، امسال با بیش 120 عنوان کتاب در اردوی -راهیان نور< که نوروز88 در مناطق جنگی جنوب برپا می شود، شرکت می کنند.
در میان کتاب های ارایه شده آثاری از مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی، علی رضا کمری، داوود بختیاری دانشور، رحیم مخدومی، سید قاسم یاحسینی، محسن مطلق ، احمد دهقان و جمعی دیگراز نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس به چشم می خورد.
دفتر - شب خاطره < حوزه هنری نیز 10 ویژه برنامه -شب خاطره < برای شرکت کنندگان در اردوی - راهیان نور< برگزار می کند که برخی از مدعوین خاطره گو از نویسندگانی هستند که کتاب هایشان نیز دراین اردو دراختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت، که ازاین میان می توان به کتاب -دا< به روایت زهرا حسینی ،-جنگ دوست داشتنی < نوشته سعید تاجیک ،-جشن حنابندان < به قلم محمدحسین قدمی ، - یکشنبه آخر< به روایت معصومه را مهرمزی و ... اشاره کرد.
شماره 067 ساعت 15:59 تمام

سرخط اخبار فرهنگ