همایش بین المللی بزرگداشت سالگردولادت پدرشعر فارسی-ابوعبدالله رودکی < ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/10/02 فرهنگی.ادبیات.شعر.رودکی شماره 005 ساعت 09:07 تمام

سرخط اخبار فرهنگ