معاون امور سینمایی در پیامی به جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ملی، نقد ملی با مبانی هویت گرایی می طلبد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/11 فرهنگی.پیام .منتقدان .سینما معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به جشن منتقدان سینمایی نوشت:بی شک سینمای ملی نقد ملی ویژه خویش را با مبانی هویت گرائی واقع نگری و امید آفرینی اما بی غرض می طلبد.
برنامه جشن نویسندگان و منتقدان سینمایی دوشنبه شب با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی،جامعه نوشتاری کشور ، اصحاب رسانه و سینماگران در تالار وحدت برگزار شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخشی از پیام محمد رضا جعفری جلوه آمده است: نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صومعه داران پی کاری گیرند.
پیام معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی افزود:کدام نقد؟ کدام نقاد؟ وکدام مبانی نقد را توان و عیاری است که زمانه را آنگونه که باید می سازد؟. این سئوال بدان جهت است که در ساختن و پرداختن زمانه از منظر نقد و نقادی انسانهای اندیشه ورز و هنرمند و دستمایه هایشان تردیدی نیست.
امروز اصلی ترین شیوه مدیریت موثر عرصه فرهنگ و هنر در این سوی و آنسوی عالم، عمل به روشهای غیر مستقیم و نهفته و پنهان در مدیریت های حوزه های نشر و نقد است.
جعفری جلوه در این پیام یادآورشد: امروز کسی هنر و هنرمند را راهبری می کند که اول مدیریت عرصه های فضاسازی، انتشار اطلاعات و آکندن محیط از پیام را در دست دارد، اطلاعات و پیامهائی که بی صدا و نام و هیاهو و گاه حتی بی خبر و غافلانه در هنرمند انگیزه می آفریند و او را خواسته و ناخواسته به سوی هدف مفروض به حرکت می آورد.
دوم کسی که نیازهای واقعی و غیر واقعی فردی و جمعی را بهتر و دوست داشتنی تر به چشم هنرمندان می کشاند تا برای پاسخگویی به آن نیازها قدم در راه و کار بگذارند و کسی که درمقام قضاوت و نقادی مقبولیت می یابد و با ابزار نقد و تفکیک آنچه سره یا ناسره می پندارد به تشویق یا تقبیح هنرمند می پردازد.
معاون امور سینمایی ادامه داد: مدیران واقعی و موثر عرصه فرهنگ و هنر در جهان امروز اینانند،ناشران و ناقدان، نویسندگان و منتقدان هستند.
شماره 032 ساعت 13:44 تمام

سرخط اخبار فرهنگ