اولین دانشجوی دکتری هسته ای دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ التحصیل شد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/23 علمی آموزشی.دانشجوی دکتری هسته ای.دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان- اولین دانشجوی دکترای گرایش فیزیک هسته ای دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان از رساله خود با درجه عالی دفاع کرد و فارغ التحصیل شد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دکتر فرهاد شهبازی سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت وگویی اظهارداشت: نتایج حاصل از رساله این فرد در معتبرترین نشریات فیزیک جهان انتشار یافته و هشت مقاله در همایش های داخلی و خارجی از آن ارائه شده است. دانشگاه صنعتی اصفهان با حدود 10 هزار دانشجو و 400 عضو هیات علمی در شمال شهر اصفهان قرار دارد. 6161/ 1011

سرخط اخبار فرهنگ