۲۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9568740
T T
۰ نفر
یک مقام فلسطینی: کارگاه بررسی اصلاحات در حکومت خودگردان تشکیل خواهد شد # بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/05/83 خارجی.فلسطین.سیاسی "عباس زکی" رییس کمیسیون اصلاحات در مجلس قانونگذاری فلسطین گفت: سخنان روز چهارشنبه "یاسر عرفات" رییس حکومت خودگردان فلسطین مبنی بر لزوم اصلاحات در ساختار این حکومت، قرار است در کارگاهی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش منابع فلسطینی، عباس زکی امروز پنجشنبه در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن گفت: این کمیته مواضع مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عرفات را در کارگاهی متشکل از کارشناسان مختلف بررسی و سپس برای بحث و بررسی به کمیسیون اصلاحات مجلس قانونگذاری ارایه می کند. رییس حکومت خودگردان فلسطین روز گذشته به مناسبت گشایش مجلس قانونگذاری فلسطین در شهر رام الله گفت: حکومت فلسطینی باید به بررسی عملکرد ده ساله خود پرداخته نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و نسبت به تصحیح اشتباه ها به اقدام فوری دست زند. عباس زکی، نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین گفت: از ماموریت های کارگاه اصلاحات بررسی چگونگی سر و سامان دادن به سازمان های امنیتی و تنظیم پیشنهاد عرفات درباره اجرای اصلاحات بنیادین در تشکیلات حکومت خودگردان برای طرح و تصویب آنها در مجلس قانونگذاری است. "حسن فریشه" یکی دیگر از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین نیز خواستار عملی شدن سخنان عرفات در زمینه لزوم اجرای اصلاحات در حکومت خودگردان شد. در نشست امروز مجلس قانونگذاری فلسطین، کمیسیون اصلاحات پیشنهاد کرد نشست بعدی این مجلس پس از تهیه گزارش محوربندی سخنان عرفات، دوشنبه آینده برگزار شود. خاورم 2083/ 2087/ 1750
۰ نفر