۲۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9568701
T T
۰ نفر
انصاری راد : گفت وگوی تمدن ها دریچه ورود ایران به جهان است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/05/83 یک کارشناس سیاسی در خصوص اهمیت "گفت و گوی تمدن ها" گفت :ایران نیازمند ارتباط با همه جهان است ویکی از دریچه هایی که می تواند از آن وارد جهان شود، دریچه گفت وگوی تمدن هاست . حسین انصاری راد روز پنجشنبه در گفت و گو باخبرنگار ایرنا افزود: در شرایط امروز هیچ جامعه و کشوری ،نمی تواند جدا از بقیه جهان و جوامع دیگر ،به حیات اقتصادی ،فرهنگی،سیاسی ،اجتماعی خودش ادامه دهد. وی خاطر نشان کرد:کشوری مانند ایران با موقعیت ویژه استراتژیکی، اقتصادی، فرهنگی و دینی، نقش حساسی را در جهان ایفامی کند. انصاری راد اظهار داشت : با توجه به این که تمدن اسلامی مرهون نقش ایرانیان است و شکوفایی و گستردگی آن کاملا وابسته به رجال ایران و مغز ایرانی است، ایران از دریچه گفت وگوی تمدن ها و با تکیه بر تمدن اسلامی و ایرانی، می تواند نقش اساسی و حیاتی در جهت تامین مصالح کشور و اسلام در جهان ایفا کند. نماینده دوره ششم مجلس گفت : بدون شک گفت و گوی تمدن ها را نمی توان از روند عمومی سیاسی کشور تقطیع کرد. سیام/ل.ص/1415
۰ نفر