۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9568359
T T
۰ نفر
توضیح معاون سخنگوی دولت درباره اظهارات رمضانزاده # تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/05/83 معاون سخنگوی دولت، بخشی از اظهارات منتشر شده از مصاحبه روز دوشنبه عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت با خبرنگاران رسانه ها را اصلاح کرد. "مرتضی حیدری" جمله منتسب به رمضانزاده مبنی بر اینکه "خبرنگاری از اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم پرسید که سخنگوی دولت پاسخ داد: اگر چنین اتفاقی بیافتد، روز جشن ملی اعلام خواهد شد" را نادرست دانست . حیدری متن پیاده شده ازنوارمصاحبه سخنگوی دولت را به شرح زیراعلام کرد: "درمورد اینکه گفته اند دولت مثل همه دنیا براساس مالیات اداره شوداگر چنین مساله ای اتفاق بیفتد باید آن را جشن ملی اعلام کنیم.این مساله خنده داراست که پول نفت را دم درب منازل توزیع کنند". سیام.(د)/1701ـ1415
۰ نفر