۵ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9565484
T T
۰ نفر
یک استاد دانشگاه: در تحلیل سیاسی اصل بر بی طرفی است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/05/83 داخلی.فرهنگی.تحلیل سیاسی. دکتر "کیومرث اشتریان" استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در تحلیل سیاسی اصل بر بی طرفی است و در این زمینه تا جایی که می شود باید عینیت گرا بود. به گزارش خبرنگار ایرنا، وی که درجشنواره تابستانی خانه فرهنک دانشجو دردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخن می گفت، افزود: عدم بی طرفی در تحلیل سیاسی و اصرار بریک عقیده باعث پدیدآمدن بحثهای جدلی خواهدشد که در نهایت به نتیجه ای نمی رسد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این سخنرانی که با عنوان "روش تحلیل سیاسی" انجام شد اظهار داشت: برخی پژوهشگران معتقدند باید تحقیق را مستقل از پدیده ها انجام داد و این به معنی آن است که تحقیق بر روی مسایل اجتماعی باید بدون پیش فرض ذهنی پژوهشگر صورت گیرد. وی افزود: برخی دیگر از پژوهشگران نیز با تاکید براینکه محقق نمی تواند خود را از متن مسایل اجتماعی و سیاسی جدا کند، تحلیل بی طرفانه خالص را غیرممکن می دانند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در روش تحقیق، فرض بر این است که یک سوال اولیه برای شروع تحقیق وجود دارد که بدون آن، پرداختن به تحلیل سیاسی موجب پراکندگی بحث و فقدان نتیجه گیری مطلوب خواهد شد. نویسنده کتاب "روش سیاست گذاری فرهنگی" با تاکید برضرورت وجود "فرضیه" برای هرتحلیل سیاسی گفت: فرضیات در واقع "پاسخ های احتمالی" هستند که به تحقیقات جهت می دهند و محققین در پژوهش های خود به آزمون دایمی این پاسخ ها می پردازند. وی با تاکید بر اینکه فرضیات پاسخ های حتمی نیستند، افزود: این بدیهی است که فرضیات تا زمانی اعتباردارند که روند تحقیق به نقض آنها منجر نشود و اگر این اتفاق رخ دهد باید تغییرات لازم درآنها اعمال گردد. این استاد دانشگاه ابراز عقیده کرد: کشف یک منطق درونی برای یک تحلیل بسیار مهم است، زیرا روش های تحلیل از درون ذهن انسان می جوشد و فرد به نوعی به کشف آنها می پردازد. فراهنک. ع.ب / 2308/1517/
۰ نفر