"سیلوان شالوم" بر ادامه ساخت بنای دیوار حائل تاکید کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 خارجی.سیاسی.شالوم. بنای دیوار. "سیلوان شالوم" ، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بر ادامه ساخت بنای دیوار حائل تاکید کرد . به گزارش روز شنبه شبکه تلویزیونی العربیه، وی افزود : ادامه بنای دیوار بمنظور حمایت از امنیت شهروندان اسراییلی است . وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تصریح کرد : ما ساخت دیوار امنیتی را ادامه خواهیم داد، زیرا بنای این دیوار باعث امنیت اسراییلیان می شود. صویر/1408/1489/1468

سرخط اخبار سیاست