جمهوریخواهان ایرلند شمالی صاحب یک کرسی در پارلمان اروپا شدند # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 جمهوریخواهان ایرلند شمالی که تا شش سال قبل برای استقلال سرزمینشان از زیر سلطه لندن مبارزه می کردند، نخستین کرسی خود را در پارلمان اروپایی به دست آوردند. نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا در ایرلند شمالی تا عصر روز دوشنبه، حضور نامزد حزب جمهوریخواه " شین فین " در این پارلمان را قطعی نشان می دهد. ایرلند شمالی دارای سه کرسی در مجموعه 78 کرسی بریتانیا در پارلمان اروپایی است که فقط احزاب محلی برای کسب آن با یکدیگر رقابت کردند. کرسی شین فین در پارلمان اروپایی نصیب "بیربر دیبرون" شد که توانست در این انتخابات 25 درصد آرای مردم را به خود اختصاص دهد. تکلیف دو کرسی دیگر ایرلند شمالی در پارلمان اروپایی هنوز مشخص نشده است ولی رقابت برای این دو کرسی میان حزب "اتحادگرای آلستر" و حزب "اس دی.ال.پی" است. شین فین که یک حزب با گستره فعالیت در دو منطقه ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی است، در بخش جنوبی نیز یک کرسی پارلمان اروپایی را از آن خود کرد. کسب نخستین کرسی ایرلند شمالی درپارلمان اروپا توسط حزب شین فین نشانگر افزایش محبوبیت این حزب در چند ماه گذشته محسوب می شود. اروپام 346/345/127/1382/405/شبک/

سرخط اخبار سیاست