۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9559124
T T
۰ نفر
تذکر رئیس کمیسیون صنایع و معادن و واکنش شدید ابراهیمبای سلامی # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/02/83 داخلی.سیاسی.مجلس. تذکر رییس کمیسیون صنایع و معادن به کروبی و " شخصی خواندن" سخنان ابراهیمبای سلامی درمورد تحقیق وتفحص از صنایع خودروسازی با واکنش نماینده خواف روبرو شد و برای دقایقی نظم جلسه علنی مجلس را به هم ریخت. " سید رضا نوروز زاده " رییس کمیسیون صنایع و معادن روز سه شنبه در تذکری مکتوب به رییس مجلس گفت : سخنان دو روز پیش آقای ابراهیمبای سلامی در مورد تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی دیدگاه شخصی او بوده و هنوز کمیسیون به جمع بندی دراین باره نرسیده است. ابراهیمبای سلامی رییس هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی قصد بیان تذکری آیین نامه ای و پاسخ به تذکر نوروز زاده را داشت اما رئیس مجلس به او اجازه این کار را نداد. ابراهیمبای سلامی درحالی که کروبی اجازه روشن شدن میکروفون او را نداد در صحن مجلس فریاد زد : سخنان من شخصی نبود . آنچه من گفتم گزارش هیات تحقیق و تفحص بود که به امضای اعضای این هیات رسیده است. نماینده خواف و رشتخوار افزود: کمیسیون صنایع چه ربطی به هیات تحقیق و تفحص دارد ، اجازه دهید من حرف بزنم اینجا خانه ملت است نه خانه خودروسازان و قطعه سازان. عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: منافع ملت غارت شده است . همه اسناد در این زمینه موجود است . میکروفون را بازکنید تا بگویم . من نماینده ملتم نه نماینده کس دیگر . باید اسناد را منتشر کنم. کروبی به او پاسخ داد : میکروفون را بازنمی کنم. ابراهیمبای سلامی درحالی که قدرت الله علیخانی سعی درآرام کردن او را داشت ، مجددا فریاد زد: من اسناد غارت ثروت ملت را منتشر می کنم . ثروت ملت غارت شده است. دراین میان ، نمایندگان دیگر گرد ابراهیمبای سلامی حلقه زدند. آنها از یک سو سعی در آرام کردن نماینده خواف را داشتند و از سوی دیگر از کروبی می خواستند که به او اجازه حرف زدن بدهد. رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس بار دیگر گفت : باید دزدی ها معلوم شود تا مردم مسایل را بدانند. وی گفت : حرفتان را پس بگیرید وگرنه مساله دزدی 600 میلیارد تومان پول مردم را افشاء می کنم حرفتان را پس بگیرید. رییس مجلس گفت : آقای نوروززاده فقط گفت که نظر کمیسیون هنوز اعلام نشده است. بااین حال رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس اصرار بر پاسخگویی داشت. محمد محمدرضایی نماینده بیجار نیز که کارت خود را به علامت تذکر آیین نامه ای بلندکرده بود ، پس از آن که قادر به بیان تذکر خود نشد به مقابل تریبون رفت و بر روی زمین نشست. کروبی گفت : آقای محمد رضایی هم در اینجا تحصن کرد. کاظم جلالی ، علی امامی راد ، محمد رضا خباز و عبدالوند به سوی محمدرضایی آمدند و سرانجام او را قانع کردند که از جای خود برخیزد. پس از آن ، انبوه نمایندگانی که در اطراف ابراهیمبای سلامی بودند، او را که مرتب می گفت " وای به شما " ، راضی به سکوت کردند و مجلس به دستور کار عادی خود ادامه داد. سیام. (پ)61-1329-1553
۰ نفر