شیراک برآغاز مذاکرات سازنده دولت فرانسه با اتحادیه ها تاکید کرد # پاریس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.فرانسه.شیراک "ژاک شیراک" رییس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در دیدار با "عبدالله" پادشاه اردن ضمن حمایت از مقررات جدید استخدامی دولت ویژه افراد زیر 26 سال همچنان بر آغاز گفت وگوهای سازنده دولت این کشور با اتحادیه ها درباره این قانون تاکید کرد. رییس جمهوری فرانسه بعدازظهر روز دوشنبه در یک نشست مشترک مطبوعاتی با پادشاه اردن در کاخ الیزه گفت: هدف اصلی دولت در روزهای آینده باید آغاز مذاکرات سازنده و اعتماد ساز برای بهبود و تقویت مقررات جدید استخدامی باشد. وی با اشاره به اینکه دولت و "دومینیک دو ویلپن" نخست وزیر فرانسه نیز همین ایده را دنبال می کنند، افزود: اطمینان دارم که در این راه صاحبان شرکت ها و مسوولان اتحادیه ها نیز با روحیه مسوولانه برخورد خواهند کرد. رییس جمهوری فرانسه مقابله بابیکاری را از اهداف مهم دولت فرانسه خواند و افزود: دولت با وضع قرارداد جدید استخدامی در صدد مبارزه با این مشکل اجتماعی است. دو مینیک دو ویلپن تا کنون از پس گرفتن مقررات جدید استخدامی که خواسته اتحادیه های کارمندی، کارگری، دانشجویی و دانش آموزی فرانسه است خودداری کرده است. به عقیده کارشناسان، نخست وزیر فرانسه این قانون را پس نخواهد گرفت اما سرانجام با تغییراتی در آن، آنهم با ارسال اصلاحیه ای به مجلس ملی فرانسه موافقت خواهد کرد. شورای هماهنگی انجمن های دانشجویی فرانسه روز دوشنبه تهدید کرده است، درصورتی که دولت این قانون را پس نگیرد علاوه بر ادامه تظاهرات، اقدام به اعتصاب عمومی سراسری خواهد کرد. این شورای دانشجویی فرانسه در نشست یکشنبه شب خود در شهر "دیژون" که 450 نفر از نمایندگان انجمن های دانشجویی فرانسه شرکت داشتند تصمیم گرفت روز سه شنبه (یکم فروردین ) و نیز پنجشنبه (سوم فروردین ماه ) دوباره درسراسر فرانسه دست به اعتراض و تظاهرات سراسری بزنند. اروپام 2092/270/شبس/1384/1364

سرخط اخبار سیاست