تایوان نسبت به تغییر شهروندی تایوانی ها در چین هشدار داد # پکن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.تایوان.چین. " جوزف وو " رییس شورای امور چین در دولت تایوان، گفت تایوانی هایی که در چین اقدام به تغییر شهروندی خود کنند ، ماهیت شهروندی تایوانی خود را از دست خواهند داد. روزنامه "چاینا پست" چاپ تایوان روزدوشنبه به نقل از این مقام تایوانی نوشت که این افراد نه تنها مزیت های دیگر خود را از دست خواهند داد، بلکه باید مالیات پرداخت کرده و خدمت سربازی اجباری انجام دهند. مقام تایوانی این مطلب را درواکنش به سیاست جدید پکن برای ارایه گذرنامه و شناسنامه به ساکنان تایوان ، ماکائو و هنک کنک عنوان کرد. وی تاکیدکرد که شهروندان تایوان مجاز به دریافت گذرنامه و کارت شناسایی از دولت چین نیستند. به گفته "جوزف وو"، گرفتن این مدارک تنها در موارد خاص و با مجوز دولت تایوان امکان پذیر خواهد بود. این درشرایطی است که بسیاری ازبازرگانان و دانشجویان مقیم تایوان خواستار دریافت کارت اقامت و گذرنامه چینی هستند. رییس شورای امور چین در دولت تایوان ، تصریح کرد تایوانی هایی که مدارک شهروندی چین را دریافت کنند، درصورت بازگشت به تایوان باید روادیدبگیرند.
آساق/276/

سرخط اخبار سیاست