الهام: مواضع ایران در خصوص مسائل کلیدی تغییر نکرده است (1) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 داخلی.سیاسی.دولت.سخنگو.آمریکا.عراق. "غلامحسین الهام" سخنگوی دولت با تاکید براین که مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل کلیدی ، هیچ تغییری نکرده است ، اظهار داشت : مساله عراق برای ما بسیار مهم است و دولت برای تامین آرامش در عراق استقلال دولت برآمده از اراده ملت عراق و ثبات دراین کشور تلاش جدی می کند. سخنگوی دولت روز شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی تصریح کرد: آمریکاییها و انگلیس ها و همه اشغالگران باید عراق را تخلیه کنند و طبیعی است با حضور اشغالگران به هیچ وجه ثبات و آرامش در عراق تحقق نخواهد یافت . وی به سووالی در ارتباط با بحث مذاکره ایران با آمریکا در خصوص مسائل عراق پاسخ می داد، گفت : بیش از این مساله (مساله عراق ) ارتباط ، مذاکره و چیزهای دیگری مطرح نیست. الهام گفت : آمریکاییها مدتهاست می خواهند درباره مساله عراق با ما مذاکره کنند و دولت ما این مساله را مربوط به دولت عراق می داند و بدون خواست آنها ( دولت عراق ) هیچ کاری را انجام نمی دهد. وی در پاسخ به سووالی درباره اظهارات مقامات آمریکاییها درباره دخالت ایران در اوضاع عراق گفت : مسائلی که آمریکاییها مطرح می کنند نشان از استیصال آنهاست و مشکل آنها در روابط بین المللی است . وی گفت : آمریکاییها همیشه با توسل به شیوه های نادرست تلاش می کنند از مشکلات رها شوند. سخنگوی دولت اضافه کردخواست ملت عراق برای دولت وملت ایران اهمیت دارد و اقدامات ما در عراق براساس دعوت دولت این کشور و آقای حکیم و کسانی است که در عراق آرامش و ایجاد انضباط را دنبال می کنند. وی گفت : عراق سرزمین اسلامی و همسایه جمهوری اسلامی ایران است و نباید با آرامش و امنیت مردم این کشور بازی شود. الهام گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر کمکی که به رفع اشغال و اشغالگری در عراق کمک کند، حمایت می کند. سخنگوی دولت در پاسخ به سووالی درباره مساله صلح آمیز هسته ای ایران و التیماتوم داده شده درباره تعلیق کامل فعالیت هسته ای ایران اظهار داشت : در مورد تلعیق فعالیتهای تحقیقاتی توجیهی برای پذیرش نداریم ما از یک حق تحقیقاتی که در همه مجامع بین المللی شناخته شده است و کسی هم بر حق ایران تردیدی ندارد برخورداریم . الهام گفت : چرا باید تعلیق داشته باشیم ؟ مردم چنین اجازه ای به ما نمی دهند و پذیرش پروتکل الحاقی نیز باید در مجلس مسیر خودرا طی کند. سخنگوی دولت گفت : ما یک نظام حقوقی تعریف شده داریم . در کشور ما قانون حکم فرماست و کشور مانند برخی کشورها نیست که دولتها خود سرانه کار کنند. دولت مقید به چارچوب حقوقی قوانین کشور است . ادامه دارد... سیام. 1546 - 1329 1415-

سرخط اخبار سیاست