روزنامه های صبح شنبه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟"ـ جمهوری اسلامی # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 داخلی.فرهنگی.رسانه ها.نوشتاری.مطبوعات جمهوری اسلامی ............ * جنایت وحشیانه اشرار علیه مردم بی دفاع در محور زاهدان - زابل (خبر-ص1) * در نهمین جلسه استانی هیات دولت در گرگان به تصویب رسید، 4000 میلیارد ریال جهت اشتغال در استان گلستان (خبر-ص1) * شعله ور شدن ناآرامی دانشجویی در فرانسه (خبر-ص1) * نیویورک تایمز: اقیانوسی از خون بخاطر جنک بوش در عراق راه افتاده است (خبر-ص2) * امروز برگزار می شود، تظاهرات در 200 شهر دنیا علیه سیاست های جنک افروزانه آمریکا و انگلیس (خبر-ص2) * اسد با کمیسیون تحقیق ترور حریری دیدار می کند (خبر-ص2) * موفاز: حمله به زندان "اریحا" با هماهنگی آمریکا و انگلیس صورت گرفت (خبر-ص2) * تشنج و ناآرامی در چاد ادامه دارد (خبر-ص2) * نخست وزیر تایلند تسلیم نمی شوم (خبر-ص2) * بعد از 27 سال نخستین اتوبوس مسافربری از پاکستان عازم افغانستان شد (خبر-ص2) شبس / 1525/ 1537/1536/1396

سرخط اخبار سیاست