نماینده مجلس جمهوری آذربایجان در کارآیی نشست آذریهای جهان ابراز تردید کرد # باکو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/84 خارجی.سیاسی.جمهوری آذربایجان.کنگره "اقبال آقازاده" نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان درباره کارآیی و مفید بودن نشست آذری های جهان در باکو، ابراز تردید کرد. آقازاده روز جمعه در گفت وگو با خبرگزاری غیردولتی "دای.آذ" با تاکیدبر این که هیچ کنگره ای نمی تواند به اتحاد ادعایی در مورد آذریهای جهان نایل شود، همایش روز گذشته در باکو را دیدار جمعی از نمایندگان تشکلهای مختلف خارج از کشور که به نوعی مشغله مسایل آذربایجان را دارند ، خواند. به گفته اقبال آقازاده، هیچ نیازی به فعالیت کمیته دولتی امور آذری های مقیم کشورهای خارجی نیست، چرا که این نهاد دولتی، بدلایل مختلف قادر به حل مشکلات آذری های مقیم خارج از جمهوری آذربایجان و یکپارچه ساختن آنها نیست و بیشتر نقش جداسازی را ایفا می کند. رییس حزب "امید" جمهوری آذربایجان ، با تاکید بر این که در هیچ کشور خارجی از جمله ترکیه، که بدنبال اتحاد ترکهاست، تشکل دولتی مشابه کمیته مزبور و با این تعداد کارمند و هزینه قابل توجه از بودجه دولتی فعالیت ندارد، افزود: با این همه ترکهای مقیم خارج از کشور ارتباط با میهن خود را هرگز قطع نمی کنند. وی در پاسخ به سووالی در رابطه با هدف دولت باکو در ایجاد لابی آذری در مقابل لابی پرنفوذ ارامنه و تفاوت میان جوامع آذری و ارمنی مقیم کشورهای دیگر، گفت: اکثریت اعضای جوامع آذری در کشورهای خارجی، تابعیت کشور محل اقامت خود را ندارند. آقازاده افزود: این افراد بطور موقت در آن کشورها مقیم هستند و متفاوت از ارامنه که اتباع کشور محل اقامت شده اند، تاثیری در حیات سیاسی و اجتماعی آنجا ندارند. به عقیده این نماینده مجلس جمهوری آذربایجان ، دولت باکو حتی نتوانست شرکت های خارجی نفتی دارای منافع بزرک اقتصادی در این کشور را به فعالیت لابی به نفع جمهوری آذربایجان جلب کند. اقبال آقازاده تصریح کرد، این در حالی است که تعدادی زیادی از آذریهای مهاجر که در روسیه از جایگاه اقتصادی خاصی برخوردار هستند ، نیز در خصوص دفاع از موضع جمهوری آذربایجان فعال نیستند. خاورم/2400/ 245/شبس/1364

سرخط اخبار سیاست