۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9553008
T T
۰ نفر
عضو ارشد "شورای مسلمانان بریتانیا" برضرورت همبستگی شیعه و سنی تاکیدکرد # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/12/84 خارجی.فرهنگی.انگلیس.دانشجویان شیعه. عضو ارشد "شورای مسلمانان بریتانیا" در سخنانی در "کانون توحید لندن" بر ضرورت همبستگی شیعه و سنی تاکید کرد. "اقبال اساریا" رییس کمیته تجارت و اقتصاد شورای مسلمانان بریتانیا که بزرگترین تشکل اسلامی در انگلیس است، شنبه شب در جمع شماری از دانشجویان ایرانی مقیم انگلیس، همبستگی هرچه بیشتر مسلمانان شیعه و سنی را در جهان ضروری خواند. اساریا به بررسی روند رشد مسلمانان در انگلیس از سال 1969 تا کنون پرداخت و نقش انقلاب اسلامی ایران را در گسترش سازمانهای اسلامی در انگلیس "بسیار مثبت" ارزیابی کرد. وی گفت: درپی پیروزی انقلاب ایران امام خمینی (ره ) به عنوان یکی از چهره های معتبر و مطرح جنبش اسلامی به ارایه راهبردی برای نزدیک کردن مسلمانان شیعه و سنی پرداخت و ترجمه بیشتر آثار امام خمینی به انگلیسی فرصت مناسبی برای نزدیک کردن هرچه بیشتر این دو گروه بود. اساریا افزود: متاسفانه با آغاز جنک ایران و عراق و همچنین برخی مسائل جهانی نتوانستیم از این فرصت بخوبی استفاده کنیم. این عضو ارشد شورای مسلمانان بریتانیا به برخی تلاشهای اخیر برای نزدیک کردن هرچه بیشتر مسلمانان شیعه و سنی از جمله تشکیل شورای مسلمانان بریتانیا اشاره کرد و خواستار جلوگیری از اشتباههای گذشته و پرهیز چند دستگی در جهان اسلام شد. اروپام 2225/346/1439/1388
۰ نفر