وزارت خارجه فرانسه اتهامات لبنان را نگران کننده خواند # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/12/84 خارجی.سیاسی.فرانسه.لبنان. وزارت خارجه فرانسه اتهامات لبنان در خصوص دخالت پاریس در امور داخلی این کشور را نگران کننده خواند. "ژان بابتیست ماتئی" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: اعلامیه جدیدی از سوی نزدیکان رییس جمهوری لبنان انتشار یافته که در آنها فرانسه را به دخالت در امور داخلی لبنان متهم کرده است.
وی افزود: این نوع اظهارات درخصوص کشوری که همواره دوست لبنان می باشد، نگران کننده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: فرانسه در مسایل داخلی لبنان دخالت نمی کند، بلکه اقدامات پاریس برای ممانعت در انجام این امر می باشد. نزدیکان "امیل لحود" رییس جمهور لبنان اخیرا "ژاک شیراک" رییس جمهوری فرانسه را متهم کرده اند که در امورات داخلی لبنان مداخله می کند و درصدد براندازی امیل لحود است. اروپام/ 2092/270/شبس/1384/1770

سرخط اخبار سیاست