امام جمعه اهل سنت کنگان بوشهر:دشمنان قصد نفوذ درپیکره جهان اسلام رادارند # کنگان/ عسلویه،خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/12/84 داخلی. سیاسی. امام جمعه اهل سنت کنگان در جنوب استان بوشهر گفت:دشمنان قصد دارند با نفوذ به پیکره جهان اسلام به نقشه های شوم خود جامه عمل بپوشانند. شیخ "محمدجمالی"جمعه در آیین راهپیمایی مردم کنگان علیه تعرض به حرم مطهر ائمه در سامرا افزود:این دو امام بزرگواراولاد رسول الله و مورد احترام همه مسلمانان و موحدان عالم می باشند و تعرض به حرم آنها تعرض به ارزشهای معنوی است. وی گفت:دشمنان جهان اسلام می خواهند با براه انداختن درگیری قومی و فرقه ای سرپوشی بر شکستهای خود در افغانستان، عراق و سایر کشورهابگذارند و از این رهگذر تفرقه را جایگزین همدلی و وحدت در دنیای اسلام نمایند. شیخ جمالی اضافه کرد: در همه جا و بخصوص در ایران عزیز از دیر باز مسلمانان اعم از شیعه و سنی در کنار هم زندگی کرده و با وحدت و تفاهم این ارتباط را به کوری چشم معاندین و مزدوران استکبار به نحو مطلوبتری ادامه خواهند داد. وی گفت:حرکتهای اخیر در سامرا بنام هر گروهی که انجام شده باشد دنباله اهانت به ساحت پاک نبی گرامی اسلام است و در واقع برای ارزیابی واکنش دنیای اسلام در برابر این اقدامات صورت می پذیرد. امام جمعه اهل سنت کنگان افزود:دشمن موضوعات و مکانهای مقدسی را برای پیاد ه کردن اهداف شومش تعیین کرده است و تنها با هوشیاری و واکنش دقیق و موثر می توان بر این توطئه ها غلبه کرد. وی ادامه داد: اگر خردمندانه اقدام کنیم این خباثتها نتیجه ای برای دشمنان در بر ندارد و می تواند به تقویت وحدت،افزایش آگاهی و استفاده از فرصت برای تعامل جهان اسلام شود و همه برای این هدف باید بکوشیم و مانع از دستیابی دشمنان امت اسلامی از رسیدن به اهدافشان شویم. بگزارش ایرنا قشرهای مختلف مردم در کنگان مرکب از شیعه و سنی از میدان شهید بهشتی تا خیابان ساحلی این بندر راهپیمایی کردند و توطئه های آمریکا و سایر قدرتها برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان را محکوم کرده و ارادت خود به خاندان رسالت و نبوت را مورد تاکید قرار دادند. 678/ 1644

سرخط اخبار سیاست