چین و ژاپن به برداشتن موانع توسعه روابط تیره دو کشور می اندیشند # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/12/84 خارجی.سیاسی.چین.ژاپن. مناسبات چین و ژاپن به دلیل حضور چندباره " جونیچیرو کوایزومی " نخست وزیرژاپن در معبد "یاسوکونی" که پکن اعتقاد دارد لوحه های جنایتکاران درجه یک جنک دوم جهانی در آن قرار دارد، تیره شده است. کارشناسان اعتقاد دارند این وضعیت در مناسبات دو کشور نباید بیش از این ادامه یابد وباید اقداماتی به منظور بهبود روابط دو کشور و رفع موانع سیاسی آن انجام داد. مقام های ژاپنی از جمله وزیر اقتصاد و صنعت این کشور و هیاتی از حزب حاکم ژاپن برای گفت وگو با مقامات چین دراین باره هفته جاری از چین دیدن کردند و قرار است مذاکرات در طی روزهای اینده بین مقامات دو کشور در سطوح دیگر ادامه یابد. "وان یو شین" عضو عالی انجمن دیپلماتیک چین و مقام عالی رتبه سابق سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در گفت وگو با رادیو بین المللی چین در خصوص مناسبات پکن و توکیو گفت اگراین مناسبات صلحآمیز باشد برای دو کشور سودمند است و غیر این صورت هر دو طرف زیان خواهند دید. وی معتقداست بسیاری از ژاپنی ها نیز نمی خواهند شاهد چنین وضعی در روابط دور کشور باشند. وی با رداظهارات نخست وزیرژاپن که تنها چین و کره جنوبی را مخالف دیدارش ازمعبد "یاسوکونی" دانسته است، گفت این با واقعیت منطبق نیست،مقامات رسمی و افکار عمومی آمریکا نیز از این کردار اشتباه نخست وزیر ژاپن انتقاد می- کنند. این کارشناس چینی با انتقاد از سیاست های ژاپن، گفت : آیا کشوری که در صدد برقراری کشور امپریالیستی بوده و درپی استیلاجویی است می تواند در تفکر و اندیشه و منافع دیگران باشد. "وان یی " سفیر چین در ژاپن نیز اخیرا گفت دولت و رهبران چین همواره به روابط چین و ژاپن بسیار اهمیت داده و امیدوارند روابط دوکشور هر چه زودتر به مدار توسعه سالم باز گردد و پکن حاضر است از طریق رایزنی برابر ، راه حل مسائل کنونی را جستجو کند. "وان یو شین " کارشناس چینی، گفت: با وجود این که دولت"کوایزومی" ظاهرا روش سخت وخشن را در پیش گرفته، اما این دولت بسیار مورد انتقاد جامعه بین -المللی قرار گرفته است. "در صحنه بین المللی ، اکنون به جز چین و کره جنوبی،سیاستمداران و افکار عمومی در مالزی ، سنگاپور و حتی آمریکا که ژاپن آن را پشتوانه خودمی داند، از کوایزومی انتقاد می کنند." " نظرسنجی های اخیر نیز نشان می دهد: درصد حامیان نخست وزیر کنونی ژاپن 14 درصد کاهش داشته است و این موضوع ادامه دهندگان سیاست های قبلی را وادار به بازنگری خواهد کرد. آساق/276/

سرخط اخبار سیاست