۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9548504
T T
۰ نفر
رییس جمهوری قانون متمم بودجه سال 1384 کل کشور را ابلاغ کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/11/84 داخلی.سیاسی.دولت.اطلاعرسانی. "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری قانون بودجه سال 1384 کل کشور را ابلاغ کرد. به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، رییس جمهوری با ابلاغ متمم بودجه سال 1384 کل کشور، زمینه ارایه تسهیلات مورد نیاز برای مقاوم سازی 200 هزار واحد مسکونی روستایی کشور، خرید گندم از کشاورزان، هدایت عرضه و مصرف بنزین موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوییل سوز ، احداث و روکش آسفالت راههای روستایی، کمک به مستمری و درمان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... اختصاص داد. بر اساس این مصوبه که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نفت و بازرگانی ابلاغ شد، زمینه اجرایی شدن قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور فراهم شد. بر اساس ماده یک این قانون، ارقام مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام مذکور در ستون سال 1384 جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم به ترتیب به مبالغ یکصد و هفتاد هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و دویست میلیون (170938200000000) ریال و هیجده هزار و هفتصد و نود و پنج میلیون (18795000000) دلار اصلاح می شود. همچنین به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ ارزی معادل بیست و سه هزار و پانصد و شصت و چهار میلیارد (23564000000000) ریال از ارقام مذکور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بابت یارانه (مابه التفاوت قیمت وارداتی یا قیمت فروش با منظورکردن هزینه های ورودی انتقال، توزیع، کارمزد، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی ) واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه با نفت خام اختصاص دهد. مبلغ مذکور به ردیفهای شماره 210101 و 503748 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور افزوده می شود و مشمول کاهش موضوع بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 کل کشور نخواهد بود. معادل سه هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (3180000000000) ریال نیز جهت تامین اعتبار کمک سود تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تخصیص یابد تا پس از عقد قرارداد با بانکهای عامل، تسهیلات مورد نیاز برای مقاوم سازی 200000 واحد مسکونی روستایی (با اولویت شهرستان های زلزله زده ) را در سال 1384 تامین نماید تا به هر متقاضی مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال تسهیلات بانکی با سود سالیانه پنج درصد (%5) برای مقاوم سازی مسکن روستایی با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت گردد. بر اساس تبصره های این ماده شهرهای با جمعیت کمتر از 12 هزار نفر نیز مشمول این بند می گردند و ضمانت تسهیلات بانکی مذکور، سفته زنجیره ای یا ترهین سند مالکیت منزل مقاوم سازی شده می باشد. در صورت عدم صدور سند، بانک می تواند با اخذ وکالت، امور مربوط به ترهین را پس از صدور سند راسا انجام دهد. در این صورت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به تسریع در صدور اسناد مالکیت این واحدها هستند. طبق ماده سه قانون ابلاغی به منظور تامین کسری یارانه مورد نیاز برای خرید گندم از کشاورزان در سال 1384 به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنج هزار و هفتصد میلیارد (5700000000000) ریال از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام مذکور در جدول چهارم پیوست قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد. مبلغ مذکور به ردیفهای مربوط به قانون بودجه سال 1384 افزوده می گردد. ماده چهار نیز به دولت اجازه داده است معادل ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال از ارقام مذکور جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به منظور تامین برق مورد نیاز صنایع و کشاورزی و جلوگیری از بروز نارسایی در شبکه سراسری برق کشور ناشی از رکود عملیات اجرایی تولید و انتقال و توزیع نیروی برق و تسریع در تکمیل طرحها و پروژه هایی که طی سالهای 1384 و 1385 به اتمام می رساند، اختصاص دهد. مبلغ مذکور از یک طرف به ردیف درآمدی شماره 210101 اضافه می شود و از طرف دیگر به افزایش اعتبار طرحهای برق به شرح مندرج در جدول پیوست این قانون اختصاص می یابد. وزارت نفت نیز براساس این لایحه مکلف شده است به منظور کنترل و هدایت عرضه و مصرف بنزین موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوییل سوز به گونه ای اقدام کند که تا پایان بهمن ماه سال 1384 کارت هوشمند در تمام جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی فعال شود و از تاریخ 1/2/1385 تحویل سوخت وسایط نقلیه مذکور تنها از طریق کارت هوشمند انجام شود. همچنین وزارت نفت مکلف است اعتبار لازم برای اجرای این طرح را تامین و از محل درآمد ناشی از فروش کارت هوشمند به قیمت تمام شده جایگزین نماید. وزارت نفت همچنین مکلف است مدیریت خرید و فروش بنزین را به نحوی تنظیم نماید که موجودی ذخایر بنزین کشور در پایان سال از موجودی ابتدای سال 1384 کمتر نباشد و همچنین مکلف است مقدار و ارزش نفت خام معاوضه شده و بنزین معادل آن را در پایان هر ماه به خزانه داری کل کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. قانون ابلاغی رییس جمهوری دولت را موظف کرده است معادل ارزی مبلغ هشت هزار و ششصد میلیارد (8600000000000) ریال از محل هفت و سه دهم درصد (73/ %)، موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به رقم مبنای بودجه را نیز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210207 قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503823 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور به موارد زیر اختصاص می یابد و صددرصد (%100) تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد: 1 ـ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال برای تامین آب آشامیدنی روستاها و مجتمعهای آب آشامیدنی روستایی بر اساس جمعیت محروم از آب آشامیدنی سالم از طریق وزارت نیرو. 2 ـ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال برای احداث، تکمیل و روکش آسفالت راههای روستایی از طریق وزارت راه و ترابری. 3 ـ مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال برای کمک به سرانه دانش آموزان از طریق وزارت آموزش و پرورش. 4 ـ مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال برای توسعه ناوگان حمل و نقل شهری به نسبت یکهزار میلیارد(1000000000000) ریال برای توسعه مترو و قطارهای شهری و یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال برای خرید اتوبوس و مینی بوس از طریق وزارت کشور. 5 ـ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال برای خرید تجهیزات فنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 6 ـ مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال برای بهسازی روستاها از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 7 ـ مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال برای کمک به بیماریهای صعب العلاج و مادام العمر از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مبلغ مازاد یاد شده به طور علی الحساب از محل هفت و سه دهم درصد (%3/7) موضوع جزء (6) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور برداشت و تامین می شود. بر اساس ماده 9 قانون مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد(4500000000000) ریال از محل هفت و سه دهم درصد (%3/7) موضوع جزء (6) بند (ر) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور برداشت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور برای موارد زیر اختصاص می یابد و صددرصد (%100) تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد: 1 ـ مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال به منظور کمک به مستمری و درمان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بهزیستی به نسبت به ترتیب هشتاد درصد (%80) و بیست درصد (%20). 2 ـ مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال بابت احداث شبکه آبیاری و زهکشی و سدهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور که طی دو سال آینده به بهره برداری می رسد توسط وزارت نیرو. 3 ـ مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال بابت تامین زیان ناشی از منع دریافت حق النظاره آب کشاورزی توسط شرکتهای آب منطقه ای استانها. 4 ـ مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال بابت تامین کسری اعتبارات هزینه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای. 5 ـ مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال بابت مواد و تجهیزات پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط وزارتخانه های مذکور. مبلغ مازاد این تبصره نیزبه طور علی الحساب از محل هفت و سه دهم درصد (3 %7/) موضوع جزء (6) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور برداشت و تامین می شود. براساس آخرین بند این لایحه مبالغ مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود: 1 ـ مبلغ مندرج در صدر ماده واحده از حیث منابع و مصارف به مبلغ یک میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و یکصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (1649176770000000) ریال. 2 ـ مبلغ مندرج در صدر بند (الف ) ماده واحده به مبلغ ششصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و شش میلیارد و شصت میلیون (625386060000000) ریال. 3 ـ مبلغ مندرج در جزء (1) بند (الف ) ماده واحده به مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت میلیارد و نه میلیون (593408009000000) ریال. 4 ـ مبلغ مندرج در بند (ب ) ماده واحده به مبلغ یک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (1072712422000000) ریال. این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/84 به تایید شورای نگهبان رسید. سیام1554-1546-
۰ نفر