۶ دی ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9542195
T T
۰ نفر
متکی: راهبرد ایران در سیاست خارجی، گسترش همکاری با همسایگان است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/10/84 داخلی.سیاسی.وزارت خارجه. وزیر امور خارجه ایران گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی مبتنی بر همکاریهای همه جانبه با همسایگان بویژه افغانستان است. به گزارش روز سه شنبه اداره کل اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه، "منوچهر متکی" در دیدار با نمایندگان و کارگزاران ایران در افغانستان با اشاره به مناسبات دوستانه "تهران - کابل" اظهار داشت: علایق فرهنگی، مشترکات زبانی و میزبانی سخاوتمندانه ایران از مهاجران افغان از جمله زمینه های گسترش مناسبات دو کشور است. متکی اضافه کرد: تحولات جدید افغانستان پس از حـضور نیروهای آمریکایی در این کشور، ظرفیتهای اقتصادی و تنوع و رشد رسانه های بین المللی در افغانستان از جمله مولفه های تعمیق مناسبات در چارچوب احترام به منافع متقابل را فراهم کرده است. وی با اشاره به رفتار دوگانه غرب و آمریکا در تعامل با مسلمانان و مسایل حقوق بشر گفت: راهبرد جدید دیپلماسی ایران برخورد فعال و ابتکاری با مسایل حقوق بشر در حوزه های اروپا و آمریکا به منظور احقاق حقوق کشورهای اسلامی و جنوب و رویکردی نرم افزارانه و عدالتخواهانه و بر اساس نگرشی برابر و مساوی با موضوعات حقوق بشر جهانی است. وزیر امور خارجه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با رویکردی فعال و فراگیر بتواند عزت و احترام و تحقق مصالح کشورهای اسلامی و کشورهای جنوب را در صدر اولویتهای دیپلماسی خود در مجامع بین المللی، محقق سازد. سیام.1554-1546
۰ نفر