۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9532734
T T
۰ نفر
نگاه تحلیلگران مطبوعات بر روند پرونده هسته ای کشور # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/08/84 هسته ای.بورس.آمریکا. روند پرونده هسته ای ایران در تحلیلهای مطبوعاتی با توجه به رخدادها و مسایل سیاسی دیگری از جمله سخنان اخیر رییس جمهوری در مورد رژیم اشغالگر قدس تحت الشعاع قرار گرفته است. دو روزنامه آفتاب یزد و کیهان با دو نگاه متفاوت به ارزیابی تبعات سیاسی و اقتصادی موج تبلیغاتی اخیر پرداخته اند. روزنامه آفتاب یزد در ستون یادداشت خود با عنوان "چرا نگرانی ؟" به طرح مباحثی در خصوص رویکردهای اجرایی دولت فعلی و جهت گیری های متفاوت آن با دولت گذشته مبادرت کرده و معتقد است که این روشها "هرچند درعمل مجال اجرا نخواهد یافت اما خود موجب تحمیل هزینه بر ملک و ملت می شود". نویسنده مطلب با نگاهی انتقادی به وضعیت بازار بورس و نیزبازار تولید و فروش سیمان در روزهای اخیر و تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت در جهت دهی به این آشفتگی هاو بلاتکلیفی ها، به این نتیجه رسیده که جهت گیری ها بر همه امور کشور از جمله پرونده هسته ای، تاثیر می گذارد و هزینه های آن را باید از جیب ملت داد. در بخشی از این یادداشت با تاکید بر گره خوردن تصمیم ها در مورد پرونده هسته ای و بازار بورس آمده است: "به علاوه درگیری کشور در موضوع هسته ای نیز بر این روند تاثیر منفی داشت و هرچه دور نمای سخت تری در مورد این پرونده پیش بینی می شد فشار بر شاخص های بورس نگران کننده تر می شد". "اظهارنظرهای غلاظ و شداد و موضع نمایی های سخت و سخت تر نیز در این مورد کارکرد منفی خود را بازی می کرد درحالی که تصمیم گیری های اقتصادی نمی توانست چندان متفاوت با گذشته باشد و عملا مهره چینی های اقتصادی نیز اصلا نشان از تغییر رویکردهای اساسی نداشت. به علاوه از ابتدا آشکار بود تصمیم های پرونده هسته ای هم درسطحی فراتر از دولت اتخاذ می شد و فراتر از هیاهوها می شد تصور نمود که در عمل رویکرد اساسی پرونده هسته ای نیز تغییر نخواهد کرد. حتی سپردن مسوولیت پرونده به کسی که معتقد بود "مروارید غلطان داده ایم و آب نبات گرفتیم" نیز نمی توانست نشانه تغییر رویکرد اصلی مسولان مربوطه باشد. همچنان که در همین روزهای سخنگوی شورای عالی امنیت گفت "آمد و شد افراد تاثیری در پرونده هسته ای ندارد". باهمه اینها صرف موضع گیری و اظهارات غلاظ و شداد هم تاثیر نگران کننده خود را بر بورس گذاشت و هم شرایط پرونده هسته ای را سخت تر کرد و بالمال از این طریق نیز بر شاخص های اقتصادی تاثیرمنفی گذاشت در حالی که اطمینان بود هیچ چیز با تغییر عمده مواجه نبوده و حتی شنیده شد به انواع همکاری ها با آژانس انرژی اتمی وجوه جدیدی نیز اضافه شده است". روزنامه کیهان درستون "یادداشت روز" در تیتری باعنوان "برنده و بازنده یک سناریو"، ضمن اشاره به فعالیت های تبلیغاتی غرب علیه سخنان رییس جمهوری معتقد است که این جنجال ها "سناریوی ساختگی مثلث لندن، واشنگتن و تل اویو" که خیلی شتابزده و عجولانه طراحی و به اجرا گذاشته شد، چهار هدف اصلی را دنبال کرد" که عمده ترین آن مرتبط با پرونده هسته ای ایران و "ترمیم شکست مفتضحانه آمریکا و متحدان غربی او در این ماجرا" بوده است. دربخشی از این یادداشت آمده است: "در پرونده هسته ای ایران دست آمریکا و متحدان غربی او و آژانس بین المللی انرژی اتمی کاملا خالی است و هیچ بهانه ای برای طولانی کردن مذاکرات وادامه تعلیق فعالیت های صلحآمیز هسته ای ایران وجود ندارد". تحلیلگر روزنامه علت این امر راچنین تفسیر کرده است: "... سیاستمداران برجسته جهان، مفسران سیاسی و حتی تعدادی ازدولتمردان آمریکایی و اروپایی، فرایند طی شده در مورد پرونده هسته ای ایران را یک پیروزی بزرک برای تهران و شکستی مفتضحانه برای آمریکا و غرب قلمداد کردند. لذا بی جهت نیست که در سناریوی اخیر، مواضع ضد صهیونیستی رییس جمهوری کشورمان که در 27 سال گذشته موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی و تمامی مسولان ارشد و کارگزاران نظام بوده، به پرونده هسته ای ایران گره زده و آن را گواهی بر ساختن بمب اتمی از سوی ایران برای نابودی رژیم اشغالگر قدس قلمداد کنند". /1353/ 1747
۰ نفر