یک استاد دانشگاه: خاتمی توانست تعامل و گفتگو را از عرصه سیاست به فرهنک وارد کند # مشهد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/84 سیاسی.داخلی. استاد تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد گفت : سید محمد خاتمی در طرح گفتگوی تمدنها توانست تعاملات و گفتگوها را از حوزه سیاست به حوزه فرهنک وارد کند. دکتر باغستانی روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: اختلافات و درگیری های داخلی، روابط متشنج مابین ایران و غرب و آشنایی خاتمی با حوزه فرهنک، ایشان را به سمت مطرح کردن گفتگوی تمدنها کشاند. وی بیان کرد: شاید بتوان گفت که آقای خاتمی با کشاندن فضای گفتگو از حوزه فرهنک به سیاست راه ایجاد چنین فضایی را دورتر کرده ولی این اقدام در روابط سیاسی اثر خودش را به خوبی بر جای گذاشت و توانست قلمرو تازه ای را برای ارتباطات و همکاری هر چه بیشتر فراهم کند. وی در خصوص علل نهادینه نشدن گفتگوی تمدنها گفت: نهادینه شدن چنین مسائلی در حوزه روابط بین الملل به عواملی همچون بالا رفتن ظرفیت دولتمردان برمی گردد که ما متاسفانه در این بین فاقد چنین ظرفیتی بودیم. وی افزود: گفتگوی تمدنها هر چند در نوع خود یک موضوع بی سابقه بود اما جا افتادنش بین رجال سیاسی و بوجود آمدن منظرهای تازه در این میان احتیاج به زمان بیشتری دارد. پژوهشگر حوزه تاریخ در ادامه اظهار داشت: در بعد داخلی فضای تاریکی نسبت به گفتگو و رابطه با غرب در 20 سال گذشته شکل گرفته بود و اغلب سیاستمداران شانی برای این امر قائل نبودند و طرح گفتگوی تمدنها توانست هسته مرکزی چنین تفکراتی را مورد هدف قرار دهد. وی افزود: طبیعتا ایجاد تنش در راستای نهادینه کردن این طرح با توجه به مخالفت هایی که از سوی مخالفان گفتگو و رابطه با غرب صورت می گرفت، طبیعی بود. دکتر باغستانی درباره راهکارهای استوار ساختن و نهادینه کردن گفتگوی تمدنها گفت: پذیرش و نامگذاری سالی به نام گفتگوی تمدنها توسط سازمان ملل و سفرهای آقای خاتمی به اروپا گام موثری جهت نهادینه کردن این طرح در خارج از کشور بود. وی افزود: از سوی دیگر طرح گفتگوی تمدنها یک مسئله داخلی هم بود که به نظر می رسد در بخشی از حوزه ها این بخش با موفقیت روبرو بوده است و در بخشهای دیگر به دلیل بعضی مخالفت ها احتیاج به زمان بیشتری برای تبدیل شدن به یک فرهنک دارد. پ.ا/663/659

سرخط اخبار سیاست