۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9521579
T T
۰ نفر
وزیر دادگستری سوییس با طرح کنترل افراد مظنون مخالفت کرد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/06/84 سیاسی.امنیتی.خارجی.سوییس.بلوخر "کریستف بلوخر" وزیر دادگستری و پلیس سوییس مخالفت خود را بـــا طــرح کنترل افراد مظنون به اعمال تروریستی توسط پلیس اعلام کرد. روزنامه فرانسه زبان لوتان چاپ سوییس روزدوشنبه به نقل از بلوخر نوشت: این طرح خیلی وسیع است و باید بین مبــارزه با تروریسم و احترام به آزادی افراد تمایز وجود داشته باشد. به نوشته لوتان،طرح مذکور که موجب تحرک بیشتر در مبارزه علیه تروریسم، جاسوسـی، افراط گرایی و خشونت طلبی، جنایات سازمان یافته و قاچاق فن آوری های حساس است، پنجشنبه گذشته از طریق مطبوعات افشا شد. بر اساس این طرح فهرستی از اقدامات پلیس برای مبارزه در این مورد تهیه شده بود که بر قدرت اداره پلیس فدرال سوییس می افزود. این اقدامات از جمله پرداخت وجه به خبر چین ها، دادن هــویت اشتباه به عوامل پلیس برای تحقیقات، امکان بازرسی از محل سکونت افراد، دسترسی بـــه اطلاعات مالی مظنونان از طریق واسطه ها و تهیه فهرست بلند بالایـی از عقاید مذهبی، فلسفی، سیاسی و سندیکالی افراد مظنون را شامل می شد. سخنگوی وزارت دادگستری و پلیس سوییس نیز روز دوشنبه گفت: ایــن طرح به صـورت پیشنهاد ارایه شده و بلوخر با آن مخالفت کرده است. وی گفت: در بـاره جزییات این طرح تصمیم گیری و در صورت لـزوم تغییراتی انجام خواهند شد. سخنگوی وزارت دادگستری و پلیس سوییس اظهار داشت: بلوخر بــه پلیس مخفی نمی اندیشد و نمی خواهد که پلیس وارد زندگی خصوصی مردم بشود. اروپام/371
۰ نفر