۳۱ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9521431
T T
۰ نفر
عرب های سنی عراق،خواستارجلوگیری ازتسلیم قانون اساسی به مجمع ملی این کشورشدند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/05/84 خارجی.سیاسی.عراق.قانون اساسی.اهل سنت. نمایندگان عرب اهل سنت درکمیته تدوین قانون اساسی عراق ازآمریکاو سازمان ملل متحد خواستند شیعیان و کردهاراتحت فشار قرار دهند تا پیش نویس کنونی قانون اساسی را به مجمع ملی ارائه ندهند. به گزارش روز دوشنبه شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، "عادل عبد المهدی" معاون رئیس جمهور عراق گفت : بیش از97 درصد مسائل درپیش نویس قانون اساسی کاملا مورد توافق قرارگرفته است. الجزیره افزود: مهلت تعیین شده برای تقدیم پیش نویس قانون اساسی به مجمع ملی عراق در حال اتمام است و اختلاف ها همچنان به قوت خود باقیست. براساس این گزارش نمایندگان گروه هایی که تا پیش از این در صحنه سیاسی مشارکت نداشتند با صدور بیانیه ای ازآمریکا و سازمان ملل خواستند پیش از اینکه شیعیان و کردها،پیش نویس قانون اساسی راکه همه طرفهای ذیربط درباره آن به توافق نرسیده اند در مجمع ملی به تصویب برسانند ، وارد عمل شوند. این درحالی است که نمایندگان عرب اهل سنت درکمیته تدوین قانون اساسی نیز از سفیر آمریکا در بغداد خواسته اند شیعیان و کردها را تحت فشار قرار دهد و از تصویب این پیش نویس جلوگیری کند. الجزیره ادامه داد: مساله دیگری که نمایندگان اهل سنت را به خشم آورده آن است که آنها می گویند "نمایندگان اهل سنت، عمدا به حاشیه رانده شده و در نشست های برگزار شده با حضور رهبران شیعه و کرد،شرکت داده نشده اند". نمایندگان اهل سنت درکمیته تدوین قانون اساسی می گویند،طی هفته گذشته فقط در یک جلسه از این نوع ، شرکت داشته اند. به گزارش الجزیره ، مسائل و موادی از پیش نویس قانون اساسی که اهل سنت باآن مخالفند عبارت است از: شکل حکومت: "اعراب اهل سنت نسبت به روی کارآمدن حکومت فدرال معترض هستند و خواستار برقراری حکومت غیر مرکزی در استان های عراق می باشند البته با به رسمیت شناختن وضعیت استثنایی در منطقه کردستان عراق. آنان همچنین معتقدندنباید ثروت های عراق براساس چنین فدرالیته ای تقسیم شود بلکه باید بطور تساوی در بین ملت عراق و براساس تعداد استان ها توزیع گردد". موقعیت دین اسلام در قانون اساسی: ""اعراب اهل سنت اعتراضی ندارند که اسلام، یکی از منابع اصلی قانون گذاری باشدالبته مشروط به اینکه قانون اساسی صراحت داشته باشدنباید قوانین مغایر با احکام اسلامی تصویب شود. اهل سنت مخالف درخواست شیعیان برای استقلال مراجع خود از حکومت عراق هستند و این درخواست شیعه را"یک ولایت فقیه ضمنی" تلقی می کنند. اهل سنت همچنین با تصویب ماده 137 نیز مخالفند.این ماده به عراقی ها اجازه می دهد که تابعیت خود رابراساس قوانین ثبت احوال کشور انتخاب کنند. نمایندگان اهل سنت این ماده را به منزله"وجهه قانونی دادن به طایفه گری در عراق" قلمداد می کنند". اعراب اهل سنت همچنین باتصویب ماده"لزوم احترام به مراقد مقدسه شیعیان" بدون اشاره به سایراماکن عبادت درعراق از جمله مساجد و کلیساها مخالفند"".
تلویزیون الجزیره همچنین گفت :نگرانی اهل سنت از امکان تصویب این پیش- نویس پس ازآن افزایش یافت که "عادل عبدالمهدی"معاون رئیس جمهور عراق گفت 97 درصد مواد پیش نویس قانون اساسی مورد توافق قرارگرفته و این پیش نویس روز دوشنبه به مجمع ملی تقدیم می شود. سخنان عبدالمهدی دقیقا همزمان بااظهارات "لیث کبه" سخنگوی دولت عراق بیان شد. کبه درسخنان خود امکان تمدید مهلت فعالیت کمیته تدوین قانون اساسی را رد نکرد. صویر/ 1491/1468
۰ نفر