"گروه هشت" صدور همه بیانیه های خود را به تعویق انداخت # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 خارجی.سیاسی.گروه هشت.انفجار.انگلیس. رهبران هشت کشور صنعتی جهان به دنبال وقوع انفجارهای لندن صدور بیانیه های رسمی این گروه درباره "تغییرات آب و هوایی" و "اقتصاد جهانی" را تا صبح جمعه به تعویق انداختند. نشست رهبران کشورهای صنعتی جهان روز پنجشنبه تحت الشعاع حمله های تروریستی در لندن قرار گرفت و "تونی بلر" رئیس این گروه ناچار شد پیش از آغاز نشست به لندن بازگردد. بازگشت بلر به لندن همچنین سبب لغو نشستهای دوجانبه نخست وزیر بریتانیا با رهبران گروه هشت شد. تونی بلر دو موضوع مبارزه با تغییرات آب و هوایی و حمایت از کشورهای فقیر را در دستور کار نشست گروه هشت قرار داده بود. گروه هشت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه حدود دو سوم ثروت جهان را در اختیار دارند. در نبود بلر "جک استراو" وزیرخارجه انگلیس ریاست نشست را برعهده گرفت.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به اسکاتلند، وی دومین نشست کاری روز پنجشنبه بعدازظهر را که در مورد سیاست خارجی و مقابله با منع سلاحهای هسته ای بود، اداره کرد. موضوع برنامه هسته ای ایران نیز در این بخش گنجانده شده بود. نماینده ویژه بلر در نشست پیشتر اعلام کرده بود که پس از جلسه بعدازظهر پنجشنبه بیانیه ای صادر خواهد شد اما به گزارش خبرنگار ما صدور بیانیه ها تا فردا و زمان بازگشت بلر از لندن به تعویق خواهد افتاد. با این حال رهبران کشورهای درحال توسعه حاضر در نشست روز پنجشنبه بیانیه ای صادر کردند و در آن هشدار دادند که تغییرات آب و هوایی همچنان تاثیر عمیقی بر چشم انداز توسعه و پیشرفت جوامع در حال توسعه خواهد داشت.
در این بیانیه از کشورهای صنعتی خواسته شد تا با پایبندی کامل به تعهدات خود در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و فراهم آوردن تسهیلات مالی و انتقال فناوریهای تمیزتر و موثرتر به کشورهای درحال توسعه، رهبری حرکتی جهانی را برای مقابله با تعییرات آب و هوایی برعهده گیرند. اروپام 346/2223/127

سرخط اخبار سیاست