کسری در تراز ارزی ترکیه به بیش از 11 میلیارد دلار رسید # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 خارجی.ترکیه.اقتصادی.ترازارزی. کسری در تراز ارزی ترکیه در پنج ماه اول سال جاری میلادی با بیش از 32 در صد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 11 میلیارد و 116 میلیون دلار رسید. کسری در تراز ارزی ترکیه در دوره مشابه سال گشذته هشت میلیارد و 417 میلیون دلار گزارش شده بود. بررسی آمار بانک مرکزی ترکیه که در پایگاه اینترنتی این بانک منتشر شد، نشان می دهد کسری در تراز ارزی که به آن تراز پرداختها نیز گفته می شود، فقط در ماه مه امسال با 9/77 در صد افزایش به دو میلیارد و 370 میلیون دلار رسید که بیشترین کسری در تاریخ ترکیه در ظرف یک ماه است. مهمترین عامل در بروز این کسری افزایش قابل توجه کسری تراز بازرگانی خارجی این کشور بوده است. در پنج ماه اول سال جاری میلادی درآمد ارزی ترکیه از محل صادرات با 1/22 در صد افزایش به 28 میلیارد و 973 میلیون دلار و درآمد ارزی حاصل از تجارت چمدانی با 7/6 در صد افزایش به یک میلیارد و 496 میلیون دلار رسید. در مقابل هزینه ارزی این کشور برای واردات با احتساب واردات طلا با 3/22 در صد افزایش به 45 میلیارد و 60 میلیون دلار رسید. در این دوره تراز ارزی ترکیه در بخش خدمات مازاد داشت و با 5/18 در صد افزایش نسبت به دوره پیش، به دو میلیارد و 977 میلیون دلار رسید. مهمترین قلم درآمدی این بخش را درآمدهای گردشگری ترکیه تشکیل می دهد که در پنج ماه اول امسال با 5/21 در صد افزایش به چهار میلیارد و 435 میلیون دلار رسید. هزینه های ارزی ترکیه نیز در دوره مورد بحث با 8/13 در صد افزایش به یک میلیارد و 63 میلیون دلار رسید. در این دوره میزان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه برابر 802 میلیون دلار و میزان سرمایه گذاری خارجیان در اوراق بهادار این کشور به بیش از چهار میلیارد دلار رسید. ترکهای مقیم خارج نیز در این دوره حدود 03/1 میلیارد دلار اوراق بهادار از بازارهای مالی ترکیه خریداری کردند. خاورم/2011/230

سرخط اخبار سیاست