یک مسوول شوراهای اسلامی کشور: رای به احمدی نژاد اعتماد مردم به شوراهاست # قم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 داخلی.سیاسی.رییس جمهوری. احمدی نژاد.شوراها رییس مجمع بانوان شورای اسلامی کشور گفت: رای به احمدی نژاد ابراز اعتماد مردم نسبت به شوراهای اسلامی است. "صدیقه قنادی" روز پنج شنبه در نشت مجمع بانوان شوراهای شهر در قم افزود: رییس جمهور منتخب در دور دوم انتخابات منتخب شـورای شهر تهران بود و باید از این اعتماد مردم در راستای رفع مشکلات آنها قدم برداریم. وی بیان داشت: مطمئنا انتـخاب مسوولان در دوره ریاست جمهوری جدید براساس عدالت و شایسته سالاری است. قنادی تاکید کرد: در کشور مردم سالار نباید توقع داشت تا چهار سال آینده اکثریت آرا به نفع جناح خاصی باشد چون مردم همه چیز راتعیین می کنند و وظیفه ما خدمت به آنان است. وی در رابطه با نگاه رییس جمهور منتخب نسبت به زنان اضافه کرد: وی نگاه جنسیتی نسبت به زنان ندارد، نگرش احمدی نژاد بر اساس شایسته سالاری است. رییس مجمع بانوان شورای اسلامی کشور افزود: زنان سهم خواه از حکومت نیستند بلکه می خواهند جایگاه خود را طبق ایده های رییس جمهور منتخب کسب کنند. قنادی اظهارداشت: امیدواریم در این دوره زنان در رده های مدیریتی جایگاه خاص خود را پیدا کنند. وی با اشاره به اینکه احمدی نژاد کم و کاست مشکلات شهری را درک کرده است افزود: وی جایگاه شوراها را از مدیرکلی وزارت کشور به معاونت ریاست جمهوری ارتقا خواهد داد. 2451/666/557

سرخط اخبار سیاست