۳ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9511397
T T
۰ نفر
نهمین انتخاب/ اطلاعیه شماره 18 ستاد انتخابات کشور # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/84 داخلی.سیاسی.اطلاعیه.انتخابات 84 ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 18 خود تاکید کرد: اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و نمایندگان فرماندار در هنگام کنترل شناسنامه ضمن هوشیاری لازم دقت و توجه همه جانبه ای داشته باشند تا شناسنامه رای دهنده اصلی و متعلق به وی باشد و در صورت احتمال به جعلی بودن شناسنامه و یا مخدوش بودن آن بلافاصله از طریق نیروی انتظامی مستقر در شعبه اقدام قانونی صورت پذیرد. سیام1554-1329-
۰ نفر