۳ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9511186
T T
۰ نفر
نهمین انتخاب/ آمار مقایسه ای مشارکت مردم اصفهان در انتخابات ریاست جمهوری # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/84 داخلی.سیاسی.انتخابات 84 یک میلیون و 837 هزار و 137نفر که معادل 8./57 درصد واجدین شرایط رای دادن دراستان اصفهان بود در مرحله نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان اصفهان شرکت کردند. اگر چه این میزان از هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کمتر است ; اما نسبت به دوانتخابات گذشته شوراها و مجلس شورای اسلامی افزایش چشمگیری نشان می دهد که بیانگر توجه مردم اصفهان به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری است. در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از مجموع دو میلیون و 852 هزار و882 واجد شرایط رای دادن ، یک میلیون و 735هزار و 814 نفر معادل 84/60 درصد واجدین شرایط درانتخابات شرکت کردند. در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری نیز از مجموع دومیلیون و 385 هزارو 159 واجدین شرایط رای دادن ، یک میلیون و 929 هزار و 227 نفر معادل 88/80 درصد در انتخابات شرکت کردند. این درحالی است که در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری 27/81 درصد ، دوره دوم 69/79 درصد ، دوره سوم 50/83 درصد، دوره چهارم 24/56 ، دوره پنجم 44/52 درصد و دوره ششم 06/42 درصد از واجدین شرایط رای دادن در استان اصفهان به پای صندوقهای رای رفته بودند. برپایه این گزارش بیشترین مشارکت مردم درکل انتخابات برگزار شده در سالهای پس از انقلاب اسلامی مربوط به سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دهم مهرماه 1360 است که 50/83 درصد از واجدین شرایط رای دادن در استان اصفهان در این انتخابات شرکت کردند. همچنین کمترین مشارکت مردم استان اصفهان در انتخابات نیز مربوط به دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی درنهم اسفند 1381است که 64/34 درصد از واجدین شرایط رای دادن در این خطه در انتخابات مشارکت کردند. 546/607/683
۰ نفر