۳ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9511156
T T
۰ نفر
نهمین انتخاب/مردم مازندران برای انتخاب خدمتگزار خود پای صندوق های رای رفتند # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/84 داخلی.سیاسی.انتخابات 84 همزمان با سراسر کشور جمع آوری آرای مردم استان مازندران درمرحله دوم انتخابات دوره نهم رییس جمهوری آغازشد. برای مرحله دوم نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درمازندران نیز مانند مرحله اول دوهزار و 319 شعبه اخذ رای درنظر گرفته شده است. ازاین تعداد 850 شعبه شهری شامل 794 شعبه ثابت و 56 شعبه سیار ویک هزار و 469 شعبه روستایی شامل 718 شعبه ثابت و 751 شعبه سیار است. بیش از 40 هزار نفر نیروی اجرای ، بازرسی، نظارت ، امنیتی و انتظامی بر حسن جریان انتخابات دراستان نظارت دارند. مازندران بیش از دو میلیون و 938 هزار نفر جمعیت دارد که ازاین تعداد دومیلیون 173 هزار و 747 نفر واجد شرایط رای دادن هستند. از مجموع واجدان شرایط رای دادن در انتخابات نهم 84 هزار و 349 نفر رای اولی هستند. درمرحله اول انتخابات ریاست جمهوری 26/63 درصد واجدان شرایط رای دادن درمازندران در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات جمعه گذشته از مجموع یک میلیون 322 هزارو 998 رای، "هاشمی رفسنجانی" با 321 هزارو 489 و "محمود احمدی نژاد" با 159 هزارو 291 رای به ترتیب دومین و سومین تعداد رای استان مازندران را جلب کردند. 608/ 402/1840
۰ نفر